Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Petras LUOMANAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 20

Apygarda: Vakarinė (Nr. 27)
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija

Gimimo data: 1948 05 30
Gyvenamoji vieta: Panevėžys

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1980 - Vilniaus konservatorija (akademija) Klaipėdos fakultetai, kultūros darbuotojas

Užsienio kalbos: Rusų   Prancūzų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Panevėžio m. mero pavaduotojas   Panevėžio m. savivaldybės tarybos ir valdybos narys   Panevėžio m. savivaldybės tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: Panevėžio K. Paltaroko vid. mokykla, mokytojas

Visuomeninė veikla: visuomeninė-politinė veikla; LKDP Panevėžio skyriaus pirmininkas

Pomėgiai: Kelionės    Literatūra    Meistravimas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Vidmanta - sutuoktinis/sutuoktinė   Andrius - vaikas   Adomas - vaikas   Jonas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 11 išdavė Panevėžio apskrities VMI Panevėžio skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Petras Luomanas
  2. Pagrindinė darbovietė: Kazimiero Paltaroko vid. m-kla
  3. Pareigos: mokytojas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Panevėžio muzikinis teatras, Panevėžio m. savivaldybė
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Operetės choro artistas, tarybos narys
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 23030.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 14602.35 Lt 7309.36 Lt
20. Iš viso: 14785.05 Lt 7336.66 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
4000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
23030.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Petras LUOMANAS
Lietuvos krikščionių demokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VAKARINĖJE rinkimų apygardoje Nr.27

Petras Luomanas gimė 1948 m. gegužės 30 d. Pasvalio rajono Krinčino apylinkės Daukniūnų kaime žemdirbių šeimoje.
1969-1973 m. mokėsi Rokiškio kultūros mokykloje.
Baigęs šią mokyklą dirbo mokytoju Obelių vidurinėje bei Rokiškio vaikų muzikos mokyklose.
1975-1980 m. studijavo Vilniaus valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. Baigęs Klaipėdos fakultetus dirbo Rokiškio kultūros mokykloje dėstytoju.
1983-1997 m. dirbo Panevėžio J.Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje teorinių disciplinų dėstytoju.
Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys nuo 1993 m. Nuo 1995 m. - Lietuvos krikščionių demokratų partijos Panevėžio skyriaus pirmininkas.
1995-1997 m. buvo išrinktas Panevėžio miesto tarybos nariu, Kultūros komiteto pirmininko pavaduotoju.
1997-2000 m. išrinktas miesto tarybos nariu, mero pavaduotoju.
Per 2000 m. vykusius Seimo rinkimus išrinktas Panevėžio tarybos nariu. Taip pat išrinktas Panevėžio valdybos bei Sveikatos, sporto ir socialinės rūpybos komiteto nariu.
Šiuo metu dirba Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje.
Vedęs. Žmona Vidmanta dirba Panevėžio vaikų muzikos mokykloje mokytoja. Sūnus Andrius dirba ir gyvena savarankiškai. Sūnūs Adomas ir Jonas mokosi Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje.