Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Valentinas STUNDYS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 12

Apygarda: Molėtų - Švenčionių (Nr. 54)
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija

Gimimo data: 1960 10 17
Gyvenamoji vieta: Molėtai , Molėtų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1982 - VPU, lietuvių kalbos mokytojas

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Molėtų raj. savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Molėtų raj. savivaldybė, meras

Pomėgiai: Knygos    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Stasė - sutuoktinis/sutuoktinė   Vaida - vaikas   Vaiva - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 16 išdavė Utenos apskrities VMI Molėtų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Valentinas Stundys
  2. Pagrindinė darbovietė: Molėtų raj. savivaldybės administracija
  3. Pareigos: meras
  4. Nepagrindinės darbovietės: Mokėtų gimnazija
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: mokytojas
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 33875.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 14683.05 Lt 7433.42 Lt
20. Iš viso: 14683.05 Lt 7433.42 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
33875.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Valentinas STUNDYS
Lietuvos krikščionių demokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
MOLĖTŲ - ŠVENČIONIŲ rinkimų apygardoje Nr.54

Valentinas Stundys gimė 1960 m. Ukmergės rajone, Limonių kaime. 1982 m. baigė studijas Vilniaus pedagoginiame institute. 1982-1990 m. dirbo Molėtų rajono Videniškių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoju. Kraštotyrininkas, aktyvus rajono Sąjūdžio dalyvis.
1990-1997 m. dirbo Molėtų rajono valdytojo pavaduotoju, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėju, buvo tuometinės Lietuvos švietimo tarybos narys. Dalyvavo grupių, kurios parengė Lietuvos švietimo koncepciją, švietimo valdybos ir mokyklų vadovų atestacijos dokumentus, darbe.
Nuo 1997 m. - Molėtų rajono meras.
LKDP narys, šios partijos tarybos narys bei Molėtų skyriaus pirmininkas. Dalyvavo rengiant LKDP rinkimų programos "Tarnauti Lietuvai" švietimo politikos skyrių. Prezidento sudarytos darbo grupės švietimo strategijai parengti narys, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, švietimo vadybos ekspertas. Dėsto lietuvių kalbą Molėtų gimnazijoje, skaito paskaitas pedagogų kvalifikacijos seminaruose.
Vedęs. Žmona Stasė dirba Molėtų gimnazijoje anglų kalbos mokytoja. Augina dvi dukras.