Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Petras GRAŽULIS

   

Apygarda: Gargždų (Nr. 31), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 5

Gimimo data: 1958 10 28
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 23 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Petras Gražulis
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Seimas
  3. Pareigos: Seimo narys
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 5, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 3.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 85000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 13119.68 Lt 6241.32 Lt
20. Iš viso: 21302.68 Lt 6241.32 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
91000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Petras GRAŽULIS
Lietuvos krikščionių demokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
GARGŽDŲ rinkimų apygardoje Nr.31

Petras Gražulis gimė 1958 m. spalio 28 d. Alytaus rajono Mankūnų kaime gausioje valstiečių šeimoje (15 vaikų).
1975 m. baigė Miroslavo vidurinę mokyklą. Dabar studijuoja Kauno technologijos universitete.
Dar ankstyvoje jaunystėje įsijungė į pogrindinę veiklą, artimai bendradarbiavo su Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto nariais. Žmogaus teisių gynimo Helsinkio komiteto narys. Platino "Lietuvos katalikų kroniką". Už aktyvią antitarybinę veiklą 1988 m. kalėjo Lukiškėse, Pravieniškėse, vėliau - Mordovijoje.
Vienas iš Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrėjų. Partijos savaitraščio "Apžvalga" leidimo iniciatorius. 1990-1994 m. - Lietuvos krikščionių demokratų partijos Kauno skyriaus pirmininkas, dabar - LKD partijos valdybos vicepirmininkas.
1990-1995 m. - Kauno miesto tarybos deputatas, priklausė Krikščionių demokratų frakcijai, dirbo Švietimo ir kultūros komitete.
Buvo išrinktas į 1996-2000 m. Seimą, dirba Kaimo reikalų komitete. Parlamentinių ryšių su Rusijos Federacija, Ukraina grupių narys.
Moka prancūzų ir rusų kalbas.
Žmona Raminta. Augina sūnus Martyną ir Simoną ir dvi dukteris - Mariją ir Gabrielę.