Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Zigmas ZINKEVIČIUS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 1

Apygarda: Justiniškių (Nr. 7)
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija

Gimimo data: 1925 01 04
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1950 - Vilniaus universitetas, lietuvių k. ir lit.

Moksliniai laipsniai: Habilituotas daktaras  

Moksliniai vardai: Profesorius  

Užsienio kalbos: Lenkų   Rusų   Latvių   Vokiečių   Anglų   Prancūzų   Ukrainiečių   Baltarusių  

Pagrindinė darbovietė: pensininkas

Visuomeninė veikla: LKDP pirmininkas, VDU Senato narys, Valst.lietuvių kalbos komisijos narys, "Baltisticos" redakcijos narys ir kt.

Pomėgiai: Slidinėjimas    Turizmas    Vandens sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Regina - sutuoktinis/sutuoktinė   Vytautas - vaikas   Laima - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 30 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Zigmas Zinkevičius
  2. Pagrindinė darbovietė: pensininkas
  3. Pareigos:
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 34358.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 3922.59 Lt 1770.97 Lt
20. Iš viso: 10953.75 Lt 1770.97 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
2070.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
36427.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Zigmas ZINKEVIČIUS
Lietuvos krikščionių demokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
JUSTINIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr.7

Zigmas Zinkevičius gimė 1925 m. sausio 4 d. Juodausių vienkiemyje prie Ukmergės. Tėvai - neturtingi valstiečiai, turėję 7 ha žemės.
1939-1945 m. mokėsi Ukmergės gimnazijoje.
1945-1950 m. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką.
Nuo 1946 m. dirbo Vilniaus universitete. Iš pradžių buvo laborantas, vėliau - dėstytojas, docentas, profesorius. 1956-1962 m. bei 1964-1968 m. buvo Istorijos ir filologijos fakulteto prodekanas, 1973-1988 m. - Lietuvių kalbos, 1988-1989 m. - Baltų filologijos katedrų vedėjas. Dėstė ir Vilniaus pedagoginiame institute, o Lietuvai atgavus laisvę - Vytauto Didžiojo universitete Kaune.
1995-1996 m. dirbo Lietuvių kalbos instituto direktoriumi.
1996-1998 m. - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
Habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos akademikas, nuo 1982 m. - Švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos (The Royal Academy of Letters, History and Antiquities) narys, nuo 1991 m. - Norvegijos mokslų akademijos, nuo 1995 m. - Latvijos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys.
Latvijos universiteto (1991 m.) ir Vytauto Didžiojo universiteto (1994 m.) garbės daktaras, Herderio premijos (1994 m.) laureatas.
Mokslinio darbo sritys - lietuvių kalbos istorija, dialektologija, baltistika.
Parašė 30 knygų, tarp jų šešių tomų "Lietuvių kalbos istoriją", daugiau kaip 500 straipsnių lietuvių ir užsienio kalbomis, daug straipsnių įvairiais politikos ir visuomeninio gyvenimo klausimais.
1999 m. išrinktas Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininku.
Vedęs. Turi du vaikus.