Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Raimondas IVAŠKEVIČIUS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 29

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58)
Iškėlė: Lietuvos demokratų partija

Gimimo data: 1968 04 13
Gyvenamoji vieta: Vievininkų k. , Elektrėnų sav.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
Lietuvos žemės ūkio universitetas (5 kursas), hidrotechnikas
1988 - Vilniaus prekybos technikumas, prekių žinovas

Užsienio kalbos: Rusų  

Pomėgiai: Medžioklė    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Laima - sutuoktinis/sutuoktinė   Robertas - vaikas   Vytautas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 28 išdavė Vilniaus apskrities VMI Trakų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Raimondas Ivaškevičius
  2. Pagrindinė darbovietė: Vievio seniūnija
  3. Pareigos: seniūnas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 70100.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 9335.00 Lt 4303.81 Lt
20. Iš viso: 9335.00 Lt 4303.81 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
13534.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
88634.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Raimondas IVAŠKEVIČIUS
Lietuvos demokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ-ELEKTRĖNŲ rinkimų apygardoje Nr. 58

Raimondas Ivaškevičius gimė 1968 m. balandžio 13 d. Trakų rajono Skynimų kaime.
Tėvas Vytautas - miško darbininkas. Mama Irena - Onuškio kolūkio darbininkė.
1976 m. pradėjo lankyti Onuškio vidurinę mokyklą. Toliau mokslus tęsė Trakų vidurinėje mokykloje.
Baigęs vidurinę mokyklą mokėsi Vilniaus prekybos technikume. 1988 m. įgijo prekių žinovo specialybę.
1996 m. įstojo į Kauno žemės ūkio universitetą. Įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę. Šiuo metu yra minėto universiteto diplomantas.
Dirbo Vievio 6-ojoje kelių tiesimo valdyboje, AB Vievio paukštynas tiekimo skyriaus inžinieriumi.
1997 - 2000 m. - Trakų rajono Vievio seniūnijos seniūnas.
Vedęs. Žmona - Laima.
Turi du sūnus: Robertą, gimusį 1988 m., ir Vytautą, gimusį 1993 m.
Gyvena Vievio seniūnijos Antrųjų Vievininkų kaime.