Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Antanas SORAKA

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 81

Apygarda: Varėnos - Eišiškių (Nr. 70)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių partija

Gimimo data: 1950 03 16
Gyvenamoji vieta: Varėna , Varėnos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1973 - Lietuvos žemės ūkio akademija, Mokslinis agronomas

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Varėnos raj. savivaldybės tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: AB "Varėnos grūdai", generalinis direktorius

Pomėgiai: Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Ramutė - sutuoktinis/sutuoktinė   Sonata - vaikas   Loreta - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 10 išdavė Alytaus apskrities VMI Varėnos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Antanas Soraka
  2. Pagrindinė darbovietė: AB "Varėnos grūdai"
  3. Pareigos: Generalinis direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 29886.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 15015.72 Lt 7784.28 Lt
20. Iš viso: 15515.72 Lt 7784.28 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
200.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
27746.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Antanas SORAKA
Lietuvos valstiečių partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VARĖNOS-EIŠIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr.70

Antanas Soraka gimė 1950 m. kovo 16 d. Lazdijų rajono Dzyviliškių kaime valstiečių šeimoje. Seneliai turėjo 12 ha žemės, kurioje dabar ūkininkauja tėvas su brolio sūnaus šeima.
1968 m. baigė Lazdijų vidurinę mokyklą.
1973 m. baigė Žemės ūkio akademiją, įgijo mokslinio agronomo specialybę.
Dirbo Lazdijų rajono Dumblių tarybinio ūkio agronomu, tarnavo sovietinėje armijoje, dirbo Varėnos rajono Pirčiupių kolūkio vyriausiuoju agronomu, Valkininkų kolūkio pirmininko pavaduotoju gamybai, Gamybinio agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimo pirmininku, Alytaus rajono "Alovės" kolūkio pirmininko pavaduotoju gamybai, to paties rajono "Nemuno" kolūkio pirmininku, Lietuvos ir Vokietijos firmos "Varėngrybas" brigadininku, AB "Varėnos grūdai" komercijos bei gamybos direktoriumi, o nuo 1999 m. balandžio mėn. - "Varėnos grūdų" akcinės bendrovės generaliniu direktoriumi.
Vedęs. Žmona Ramutė dirba Varėnos ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vyr. slaugytoja - slaugos administratore. Dukra Sonata - "Varėnos grūdų" buhalterė, dukra Loreta studijuoja Vilniaus universiteto magistrantūroje.
LVP narys, Varėnos rajono savivaldybės tarybos ir valdybos narys. Domisi ekonomika, finansais, teise.