Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Albertas MALAŠAUSKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 71

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių partija

Gimimo data: 1956 02 06
Gyvenamoji vieta: Grendavės k. , Trakų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1978 - Lietuvos žemės ūkio akademija, Mokslinis agronomas

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: LŽŪKT Trakų biuro konsultantas augalininkystei, l.e. biuro vedėjo pareigas

Visuomeninė veikla: LŪS Trakų skyriaus tarybos pirmininkas, Agronomų sąjungos narys

Pomėgiai: Knygų skaitymas    Medžioklė    Žūklė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Virginija - sutuoktinis/sutuoktinė   Andrius - vaikas   Martynas - vaikas   Stanislovas - vaikas   Zigmantas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 22 išdavė Vilniaus apskrities VMI Trakų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Albertas Malašauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Trakų biuras
  3. Pareigos: Konsultantas augalininkystei
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 5, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 3.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 84983.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6131.65 Lt 2120.81 Lt
20. Iš viso: 6131.65 Lt 2120.81 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
84983.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Albertas MALAŠAUSKAS
Lietuvos valstiečių partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ-ELEKTRĖNŲ rinkimų apygardoje Nr.58

Albertas Malašauskas gimė 1956 m. vasario 6 d. Lubakos kaime, Kaišiadorių rajone. Tėvas Stasys Malašauskas - geležinkelietis. Motina Filomena Malašauskienė - kolūkietė.
1962 m. pradėjo mokytis Mijaugonių aštuonmetės mokyklos pirmoje klasėje, o nuo 1964 m. mokėsi Elektrėnų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1973 m. Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto dieninį skyrių ir 1978 m. jį baigė, įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją. Pagal paskyrimą pradėjo dirbti Trakų rajono "Gimtosios žemės" kolūkyje vyriausiuoju agronomu, buvo išrinktas pirmininko pavaduotoju gamybai. Tuo metu turėjo pasiūlymų eiti aukštesnes pareigas, bet nebuvo partijos narys, todėl tuo viskas ir baigėsi.
1994 m. pradėjo dirbti UANTB "Gintra" parduotuvės ir benzino kolonėlės vedėju ir buvo juo iki 1996 m. 1996 m. pradėjo dirbti LŽŪKT Trakų biure konsultantu augalininkystės klausimais. Čia tebedirba ir dabar.
1980 m. vedė. Žmona Virginija - Grendavės pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja. Augina 4 sūnus. Sūnus Andrius gimė 1980 m.,yra Kooperacijos aukštesniosios mokyklos antro kurso studentas. Martynas gimė 1983 m., yra vienuoliktos klasės moksleivis. Stanislovas gimė 1984 m., yra dešimtos klasės moksleivis. Zigmantas gimė 1990 m., yra penktos klasės moksleivis.