Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Bronius MARKAUSKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 59

Apygarda: Gargždų (Nr. 31)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių partija

Gimimo data: 1960 11 05
Gyvenamoji vieta: Triušelių k. , Klaipėdos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1985 - Kauno politechnikos institutas, Inžinierius elektrikas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Klaipėdos rajono savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Ūkininkas

Visuomeninė veikla: Ūkininkų sąjungos, Pieno gamintojų asociacijos Klaipėdos raj. tarybų pirmininkas

Pomėgiai: Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Silva - sutuoktinis/sutuoktinė   Joana - vaikas   Justina - vaikas   Skaistė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Gargždų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Bronius Markauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: Ūkininkas
  3. Pareigos: Ūkininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 5, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 3.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 2000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 0.00 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
2000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Bronius MARKAUSKAS
Lietuvos valstiečių partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
GARGŽDŲ rinkimų apygardoje Nr.31

Bronius Markauskas gimė 1960 m. lapkričio 5 d. Klaipėdos rajone, Triušelių kaime, valstiečių šeimoje.
1985 m. baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus energetiko specialybę.
Dirbo Kauno AB "Aksa" vyriausiuoju energetiku, UKĮ "Master Foods" pamainos meistru.
Nuo 1989 m. ūkininkauja Klaipėdos rajono Triušelių kaime, yra specializuoto pienininkystės ūkio savininkas. Šiuo metu dirba 110 ha žemės, turi 32 karves ir 40 prieauglių. Ūkininkavimo pradžioje stažavosi JAV, Švedijoje. Laisvai kalba angliškai.
Yra Lietuvos ūkininkų sąjungos Klaipėdos rajono skyriaus tarybos pirmininkas, Klaipėdos rajono pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas, ketvirtojo šaukimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys.
Vedęs. Žmona Silva dirba UAB "Akritas" Klaipėdos regiono reklamos agente. Augina tris dukteris. Joana ir Justina - moksleivės, Skaistė - ikimokyklinio amžiaus.