Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Alfonsas GEDGAUDAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 40

Apygarda: Molėtų - Švenčionių (Nr. 54)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių partija

Gimimo data: 1943 08 29
Gimimo vieta: Mažeikiai , Mažeikių raj.
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1971 - Lietuvos žemės ūkio akademija, Inžinierius mechanikas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos respublikinė taryba, Federacijos pirmininkas

Visuomeninė veikla: Fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti tarybos narys

Pomėgiai: Sodininkystė    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Edvardas - vaikas   Vilma - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 17 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Alfonsas Gedgaudas
  2. Pagrindinė darbovietė: LŽŪ darbuotojų profesinių sąjungų federacijos RT
  3. Pareigos: Federacijos pirmininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 190980.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 4740.00 Lt 199.02 Lt
20. Iš viso: 4740.00 Lt 199.02 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
189480.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Alfonsas GEDGAUDAS
Lietuvos valstiečių partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
MOLĖTŲ-ŠVENČIONIŲ rinkimų apygardoje Nr.54

Alfonsas Gedgaudas gimė 1943 m. rugpjūčio 29 d. mišrioje šeimoje. Mama Emilija - latvė, dėl santuokos persikrikštijusi. Mirusi. Tėvas Boleslovas - žemaitis iš Tirkšlių, Mažeikių rajono. Dirbo "Jaunosios gvardijos" kolūkyje statybininku. Miręs.
Baigęs Tirkšlių vidurinę mokyklą, studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Ją baigė 1971 m. ir pradėjo dirbti Lietuvos žemės ūkio technikos susivienijimo Molėtų skyriaus vyriausiuoju inžinieriumi, valdytojo pavaduotoju. 1977 m. buvo perkeltas į respublikinį susivienijimą. Ten dirbo Remonto įmonių skyriaus vyr. inžinieriumi, vėliau - šio skyriaus viršininku. 1978 m. pervestas dirbti į Lietuvos kontrolės komitetą inspektoriaus pareigoms. Po ketverių metų įstojo į Leningrado aukštąją partinę mokyklą. Ją baigęs 1984 m. buvo išrinktas Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinės sąjungos sekretoriumi. Nuo 1990 m. yra naujai įkurtos Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas. Šias pareigas eina ir dabar.
1990 m. kaip kandidatas dalyvavo rinkimuose Raseinių rinkimų apygardoje.
1996 m. buvo iškeltas kandidatu pagal Lietuvos valstiečių partijos sąrašą. Nepartinis, tačiau ideologiškai ištikimas Lietuvos valstiečių partijai.
Sūnui Edvardui suteiktas Lietuvos veterinarijos akademijos biomedicinos mokslų daktaro laipsnis. Jis dirba skyriaus vadovu Lietuvos ir Vokietijos gyvulių sėklinimo firmoje "Litgenas". Duktė Vilma baigusi Vilniaus universitetą įgijo anglų filologijos specialybę ir ketina toliau studijuoti magistrantūrą Lietuvos teisės akademijoje.