Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas KUZMINSKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 38

Apygarda: Plungės - Rietavo (Nr. 35)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių partija

Gimimo data: 1963 04 18
Gyvenamoji vieta: Labardžių k. , Rietavo sav.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1987 - LŽŪA, Inžinierius-mechanikas
1982 - Rietavo TŪT, Technikas-mechanikas

Užsienio kalbos: Prancūzų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Rietavo savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Rietavo savivaldybė, mero pavaduotojas

Visuomeninė veikla: Ūkininkų sąjungos narys

Pomėgiai: Sportas    Turizmas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Angelė - sutuoktinis/sutuoktinė   Andrius - vaikas   Rimvydas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 09 išdavė Telšių apskrities VMI Plungės skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Jonas Kuzminskas
  2. Pagrindinė darbovietė: Rietavo savivaldybės administracija
  3. Pareigos: Mero pavaduotojas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 37618.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5313.00 Lt 2657.00 Lt
20. Iš viso: 5313.00 Lt 2657.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
3162.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
39780.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Jonas KUZMINSKAS
Lietuvos valstiečių partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
PLUNGĖS-RIETAVO rinkimų apygardoje Nr.35

Jonas Kuzminskas gimė 1963 m. balandžio 18 d. Plungės rajone, Dagų kaime, darbininkų šeimoje. Seneliai buvo ūkininkai. Tėvai šiuo metu ūkininkauja, turi 18 ha žemės.
1971-1978 m. mokėsi Plungės rajono Pajomančio aštuonmetėje mokykloje. 1978-1982 m. mokėsi tuometiniame Rietavo tarybiniame ūkyje-technikume, kurį baigęs įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakultetą. 1987 m. baigė akademiją, grįžo į tėviškę ir dirbo Plungės rajono "Keturių komunarų" kolūkyje. Iki 1989 m. dirbo eksploatacijos inžinieriumi, vėliau iki 1994 m. - vyr. inžinieriumi mechaniku. Iširus žemės ūkio bendrovėms, dirbo Plungės rajono Labardžių gaisrinės atraminiame punkte ugniagesiu, vėliau - vairuotoju. Nuo 1998 m., rajono tarybai priėmus sprendimą panaikinti atraminį punktą, ūkininkauja.
2000 m. kovo 19 d. rinkimuose buvo išrinktas savivaldybės tarybos nariu. Šiuo metu dirba atkurtoje Rietavo savivaldybėje mero pavaduotoju.
Nebuvo ir nėra jokios partijos narys.
1989 m. sukūrė šeimą. Žmona Angelė dirba Labardžių pagrindinėje mokykloje mokytoja. Augina du sūnus: vyresniajam - 11 metų, jaunesniajam - 7 metai.