Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Telšių rajono (Nr. 51) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 42397, rinkimuose dalyvavo: 22469 (53.00%).
Galiojančių biuletenių: 21429 (95.37%), negaliojančių: 1040 (4.63%)
Mandatų skirstymo kvota: 761.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 4277  243  4520  6
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 3953  227  4180  5
1. Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicija 2635  271  2906  4
17. Lietuvos liberalų sąjunga 2567  129  2696  4
25. Lietuvos centro sąjunga 1973  108  2081  3
9. Lietuvos socialdemokratų partija 1557  121  1678  2
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 1268  199  1467  2
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 902  113  1015  1
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 545  54  599  -
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 272  15  287  -
  Iš viso: 19949  1480  21429  27


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Lygumų    2.  Masčio    3.  Respublikos    4.  Žemaitės    5.  Muziejaus    6.  Šviesos    7.  Kalno    8.  Kęstučio    9.  Sedos    10.  P.Cvirkos    11.  Degaičių    12.  Eigirdžių    13.  Buožėnų    14.  Gedrimų    15.  Nevarėnų    16.  Mitkaičių    17.  Nerimdaičių    18.  Ubiškės    19.  Tryškių    20.  Kaunatavos    21.  Upynos    22.  Kirklių    23.  Luokės    24.  Viekšnalių    25.  Kuršų    26.  Janapolės    27.  Pavandenės    28.  Varnių    29.  Žarėnų    30.  Ryškėnų    31.  Viešvėnų    32.  Vembūtų    33.  Rainių