Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Telšių rajono (Nr. 51) apygarda

Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Raudienė Angelė  346  3. 
2.   Meiženis Faustas  315  2. 
3.   Kojelė Albertas  295  5. 
4.   Dapšienė Jadvyga  251  1. 
5.   Bilius Arvydas  117  4. 
6.   Lukošius Antanas  111  9. 
7.   Puplauskas Vytautas Adolfas  85  10. 
8.   Baginskas Petras  75  7. 
9.   Vitkauskas Vytautas  65  14. 
10.   Vitkus Stanislovas Petras  60  8. 
11.   Lukošius Adolfas  53  18. 
12.   Gustienė Rasa  40  12. 
13.   Galkontienė Rita  32  13. 
14.   Šarkūnienė Genovaitė  31  16. 
15.   Vitkienė Justina  29  6. 
16.   Zakarauskas Eugenijus  27  15. 
17.   Bareikienė Genovaitė  23  11. 
18.   Pagojienė Elena  21  17. 
19.   Jankauskas Stasys  26  19.