Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Telšių rajono (Nr. 51) apygarda

Lietuvos centro sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Trečiokas Kęstutis  1130  1. 
2.   Buivydas Jonas  627  4. 
3.   Budginas Alvydas  551  3. 
4.   Šimkus Remigijus  514  2. 
5.   Klingeris Romanas  457  5. 
6.   Skernevičiūtė Irena  310  8. 
7.   Banys Bronislavas  175  7. 
8.   Pikiotienė Valdona Ona  141  13. 
9.   Simanavičius Gediminas  137  22. 
10.   Simanauskas Juozas  118  6. 
11.   Apūkas Jonas  112  11. 
12.   Šmukšta Albinas  112  25. 
13.   Grigalauskas Stanislovas  96  12. 
14.   Vaidakavičius Alvydas  95  17. 
15.   Liauzginas Artūras  74  9. 
16.   Šaltmeris Vytautas  63  28. 
17.   Gedminas Kazys  59  15. 
18.   Budnikas Raimundas  56  16. 
19.   Petrauskas Jonas  55  26. 
20.   Gustienė Reda  48  10. 
21.   Ledžius Vytautas  48  20. 
22.   Juška Arūnas  44  14. 
23.   Sušinskas Virginijus  40  21. 
24.   Kasparavičienė Angelė  39  18. 
25.   Limantas Edmuntas  36  19. 
26.   Vaičaitis Vigmantas  32  24. 
27.   Žilevičius Vladas  28  23. 
28.   Staponkus Leonas  21  27.