Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Neringos miesto (Nr. 28) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 1964, rinkimuose dalyvavo: 1533 (78.05%).
Galiojančių biuletenių: 1489 (97.13%), negaliojančių: 44 (2.87%)
Mandatų skirstymo kvota: 69.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 1023  59  1082  16
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 121  125  2
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 84  84  1
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 72  76  1
17. Lietuvos liberalų sąjunga 62  65  1
25. Lietuvos centro sąjunga 35  36  -
11. Tėvynės liaudies partija 21  21  -
  Iš viso: 1418  71  1489  21


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Kopų    2.  Smėlio    3.  Pušų