Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Neringos miesto (Nr. 28) apygarda

Lietuvos liberalų sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Baltrušaitienė Irma  38  2. 
2.   Auželis Juozas  29  1. 
3.   Mockus Algimantas  23  3. 
4.   Lukauskas Audrius  12  4. 
5.   Grimailaitė Orinta  17  5. 
6.   Liorančas Jonas  6. 
7.   Peckienė Janina  12  7. 
8.   Raudys Zigmantas  8. 
9.   Rybakova Stanislava  9. 
10.   Abrutienė Seliomėja  10. 
11.   Šliogerienė Laura  11. 
12.   Volkovas Pranas  12. 
13.   Lendraitienė Nijolė  13. 
14.   Lukošiūnaitė Violeta  14.