Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Neringos miesto (Nr. 28) apygarda

Lietuvos demokratinės darbo partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Eimutis Arūnas  64  1. 
2.   Pukelis Algimantas  49  2. 
3.   Rauktys Algimantas  29  3. 
4.   Andriejauskas Arūnas  28  4. 
5.   Morkevičius Gintautas  19  5. 
6.   Kuznecova Stepanida  6. 
7.   Gedgaudas Evals  7. 
8.   Šimkevičius Antanas  8. 
9.   Žąsinienė Liudmila  9. 
10.   Pužas Evaldas  10. 
11.   Zabolotinienė Marytė Lionė  11.