Politinių partijų pateikti aukų ir aukotojų sąrašai

Metai I
ketvirtis
II
ketvirtis
III
ketvirtis
IV
ketvirtis
Iš viso
2011 Partijų skaičius:
Aukų suma:
32
2427637
30
1450461
27
797794
27
3336040
116
8011932
2012 Partijų skaičius:
Aukų suma:
11
0
3
0
2
0

16
0
Partijų aukų ir aukotojų sąrašai