Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Žemaičių partijos Klaipėdos miesto rinkimų apygardoje Nr. 20 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861606935
Elektroninio pašto adresas: zemaiciu.par@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. STASYS GVAŽIAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-01-19 580,00 2002,62
2. VYTAUTAS BRAZAITIS Klaipėdos miesto 2015-01-25 434,00 1498,52
3. OVIDIJA MIKALAUSKIENĖ Klaipėdos miesto 2015-01-26 419,00 1446,72
4. SVAJŪNAS MAČIULSKIS Klaipėdos miesto 2015-01-26 580,00 2002,62
5. OVIDIJA MIKALAUSKIENĖ Klaipėdos miesto 2015-01-27 436,00 1505,42
6. VIGITA REIKERTIENĖ Klaipėdos miesto 2015-01-28 30,00 103,58
7. STASYS GVAŽIAUSKAS Klaipėdos rajono 2015-01-28 745,00 2572,34
8. EGIDIJUS SABATAITIS Klaipėdos miesto 2015-01-29 580,00 2002,62
9. MINDAUGAS LENGVINAS Klaipėdos miesto 2015-01-30 711,00 2454,94
10. EGIDIJUS SABATAITIS Klaipėdos miesto 2015-02-03 711,00 2454,94
11. Stasys Gvažiauskas Klaipėdos rajono 2015-02-18 580,00 2002,62
12. Stasys Gvažiauskas Klaipėdos rajono 2015-02-19 520,00 1795,46
Iš viso: 6326,00 21842,40  
fizinių asmenų: 6326,00 21842,40  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 6326,00 21842,40  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Mindaugas Lengvinas Klaipėdos miesto 2015-01-18 580,00 2002,62 grąžinta aukotojui
2015-02-13
Iš viso: 580,00 2002,62  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 580,00 2002,62  
fizinių asmenų: 580,00 2002,62  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas