Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Visuomeninis rinkimų komitetas "Mums svarbu" Panevėžio miesto rinkimų apygardoje Nr. 32 (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865231466
Elektroninio pašto adresas: rokas@pfez.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. TADAS PETRONIS Panevėžio miesto 2015-01-22 500,00 1726,40
2. TADAS PETRONIS Panevėžio miesto 2015-01-23 500,00 1726,40
3. VILMANTAS ŠALKAUSKAS Panevėžio miesto 2015-01-23 250,00 863,20
4. ROKAS KRIVONIS Panevėžio miesto 2015-01-27 1250,00 4316,00
5. VYGANTAS BUIKUS Panevėžio miesto 2015-01-27 300,00 1035,84
6. ZENONAS JANSONAS Panevėžio miesto 2015-02-05 1500,00 5179,20
7. ALEKSAS VARNA Panevėžio miesto 2015-02-08 2300,00 7941,44
Iš viso: 6600,00 22788,48  
fizinių asmenų: 1000,00 3452,80  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 5600,00 19335,68  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 6600,00 22788,48  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas