Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Visuomeninis rinkimų komitetas "Kaunas plius Puteikis" Kauno miesto rinkimų apygardoje Nr. 15 (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861201182
Elektroninio pašto adresas: ruta.zabieliene@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. ŽIVILĖ STOŠKUTĖ Kauno miesto 2014-12-29 28,96 100,00
2. JADVYGA ŽIŽIENĖ Kauno miesto 2015-01-02 14,48 50,00
3. ARTŪRAS TAMKUTONIS Kauno miesto 2015-01-04 220,00 759,62
4. VAIVA TAMKUTONIENĖ Kauno miesto 2015-01-05 362,00 1249,91
5. ČESLOVAS KASPERAVIČIUS Kauno miesto 2015-01-08 290,00 1001,31
6. ČESLOVAS KASPERAVIČIUS Kauno miesto 2015-01-08 290,00 1001,31
7. DANUTĖ JASILIONIENĖ Kauno miesto 2015-01-08 145,00 500,66
8. JUDITA DŽEŽULSKIENĖ Kauno miesto 2015-01-08 580,00 2002,62
9. KĘSTUTIS GUMBRYS Kauno miesto 2015-01-09 580,00 2002,62
10. JUDITA DŽEŽULSKIENĖ Kauno miesto 2015-01-12 580,00 2002,62
11. NIJOLĖ BILIŪNIENĖ Kauno miesto 2015-01-13 145,00 500,66
12. Vitalija Saliamonienė Neprivaloma skelbti 2015-01-27 12,00 41,43
13. JOLANTA GUOGIENĖ Kauno miesto 2015-02-04 70,00 241,70
14. ČESLOVAS KASPERAVIČIUS Kauno miesto 2015-02-05 61,71 213,07
15. GITANA NEVULIENĖ Kauno miesto 2015-02-11 20,00 69,06
16. REGINA ŽUKAUSKIENĖ Kauno miesto 2015-02-13 110,00 379,81
17. ALGIRDAS LIPSKAS Kauno miesto 2015-02-17 12,00 41,43
18. ARTŪRAS TAMKUTONIS Kauno miesto 2015-02-19 150,00 517,92
19. VYDŪNAS BANELIS Kauno miesto 2015-02-20 12,00 41,43
20. AUŠRINĖ BALČIŪNĖ Kauno miesto 2015-02-23 12,00 41,43
21. REGINA ŽUKAUSKIENĖ Kauno miesto 2015-02-23 50,00 172,64
22. ELIGIJUS DZEŽULSKIS-DUONYS Kauno miesto 2015-02-23 300,00 1035,84
23. NIJOLĖ BILIŪNIENĖ Kauno miesto 2015-02-24 25,00 86,32
24. AUŠRINĖ BALČIŪNĖ  Kauno miesto 2015-02-24 38,00 131,21
25. RITA RAMANAUSKAITĖ Kauno miesto 2015-02-25 30,00 103,58
26. REGINA ŽUKAUSKIENĖ Kauno miesto 2015-02-25 50,00 172,64
27. RŪTA ZABIELIENĖ Kauno miesto 2015-03-03 100,00 345,28
28. RŪTA ZABIELIENĖ Kauno miesto 2015-03-04 61,93 213,83
29. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2014-12-18 11,58 40,00
30. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2014-12-19 11,58 40,00
31. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 4 Neprivaloma skelbti 2014-12-22 46,32 160,00
32. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-16 6,00 20,72
33. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-19 12,00 41,43
34. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-23 12,00 41,43
35. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-02 12,00 41,43
36. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-12 12,00 41,43
37. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2015-03-02 35,80 123,61
38. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-03-04 0,29 1,00
Iš viso: 4509,65 15571,00  
fizinių asmenų: 523,93 1809,02  
fizinių asmenų mažos aukos: 159,57 551,05  
kandidato nuosavos lėšos: 3826,15 13210,93  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 4509,65 15571,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Antanina Liutvinskienė Kauno miesto 2015-01-09 145,00 500,66 grąžinta aukotojui
2015-01-19
Iš viso: 145,00 500,66  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 145,00 500,66  
fizinių asmenų: 145,00 500,66  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas