Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Partijos Tvarka ir teisingumas Klaipėdos miesto rinkimų apygardoje Nr. 20 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869801423
Elektroninio pašto adresas: rarturas@takas.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. ARTŪRAS RAZBADAUSKAS Klaipėdos miesto 2014-12-16 1448,10 5000,00
2. Valerijonas Bernotas Klaipėdos miesto 2014-12-25 1448,10 5000,00
3. LINA ŠUKYTĖ Klaipėdos miesto 2014-12-29 1448,10 5000,00
4. ARAS MILEŠKA Klaipėdos miesto 2014-12-30 868,86 3000,00
5. Natalja Istomina Klaipėdos miesto 2014-12-30 1448,10 5000,00
6. Edgaras Bernotas Klaipėdos miesto 2014-12-31 868,86 3000,00
7. Bronė Švitrienė Klaipėdos miesto 2015-01-06 579,24 2000,00
8. Raimundas Kontrimas Klaipėdos miesto 2015-01-06 870,00 3003,94
9. Aldona Staponkienė Klaipėdos miesto 2015-01-08 1448,00 4999,65
10. Indrė Butvilė Klaipėdos miesto 2015-02-03 100,00 345,28
11. Arūnas Pakutinskas Klaipėdos miesto 2015-02-06 150,00 517,92
12. Indrė Butvilė Klaipėdos miesto 2015-02-18 54,45 188,00
13. Natalja Istomina Klaipėdos miesto 2015-02-21 1000,00 3452,80
14. Valerijonas Bernotas Klaipėdos miesto 2015-02-22 1000,00 3452,80
15. ARTŪRAS RAZBADAUSKAS Klaipėdos miesto 2015-02-23 1500,00 5179,20
16. Aldona Staponkienė Klaipėdos miesto 2015-02-24 1000,00 3452,80
Iš viso: 15231,81 52592,39  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 15231,81 52592,39  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 15231,81 52592,39  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas