Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Visuomeninis rinkimų komitetas "N.Puteikio komanda" Ukmergės rajono rinkimų apygardoje Nr. 53 (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 860431029
Elektroninio pašto adresas: astamusteikiene@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. ASTA MUSTEIKIENĖ Ukmergės rajono 2015-01-01 11,18 38,60
2. NIJOLĖ GIEDRAITIENĖ Ukmergės rajono 2015-01-08 20,00 69,06
3. ALGIS IMBRASAS Ukmergės rajono 2015-01-12 20,00 69,06
4. JUOZAS KULĖŠIUS Ukmergės rajono 2015-01-15 200,00 690,56
5. ALVYDAS PADRIEZAS Ukmergės rajono 2015-01-28 12,00 41,43
6. ASTA ZITIKIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-02 15,00 51,79
7. AGNĖ KULIEŠYTĖ Ukmergės rajono 2015-02-03 40,00 138,11
8. Ukmergės profesinė sąjunga "Solidarumas" Ukmergės rajono 2015-02-04 20,00 69,06
9. ALGIRDAS ŠTARAS Ukmergės rajono 2015-02-04 100,00 345,28
10. NIJOLĖ GIEDRAITIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-06 12,00 41,43
11. KĘSTUTIS VALATKA Neprivaloma skelbti 2015-02-09 20,00 69,06
12. VĮ "VILNIAUS REGIONO KELIAI" Ukmergės kelių tarnybos darbuotojų profesinė sąjunga Ukmergės rajono 2015-02-17 10,00 34,53
13. ASTA MUSTEIKIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-17 12,00 41,43
14. NIJOLĖ GIEDRAITIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-20 15,00 51,79
15. NIJOLĖ GIEDRAITIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-27 50,00 172,64
16. ALGIRDAS ŠTARAS Ukmergės rajono 2015-02-27 35,00 120,85
17. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-26 11,58 39,98
18. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-20 10,00 34,53
19. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-27 10,00 34,53
Iš viso: 623,76 2153,72  
fizinių asmenų: 425,18 1468,06  
fizinių asmenų mažos aukos: 31,58 109,04  
kandidato nuosavos lėšos: 137,00 473,03  
juridinių asmenų aukos: 30,00 103,59 Draudžiama
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 623,76 2153,72  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas