Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 25 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868771590
Elektroninio pašto adresas: valdaspil@zebra.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Marijampolės 2014-12-16 5687,56 19638,00
2. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-30 10,32 35,63
3. KOSTAS JANKAUSKAS Marijampolės 2015-02-05 1000,00 3452,80
4. ANDRIUS VYŠNIAUSKAS Marijampolės 2015-02-12 1000,00 3452,80
5. PETRAS PAVILONIS Marijampolės 2015-02-18 1500,00 5179,20
6. KOSTAS JANKAUSKAS Marijampolės 2015-02-20 1000,00 3452,80
7. JUOZAS VAIČIULIS Marijampolės 2015-02-25 300,00 1035,84
8. Andrius Vyšniaukas Marijampolės 2015-02-26 92,00 317,66
9. RIMANTAS BERNOTAS Marijampolės 2015-03-02 300,00 1035,84
10. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Marijampolės 2015-03-10 2000,00 6905,60
11. KĘSTUTIS TRAŠKEVIČIUS Marijampolės 2015-03-30 57,92 199,99
12. Kostas Jankauskas Marijampolės 2015-04-02 300,00 1035,84
13. VALDAS PILECKAS Marijampolės 2015-04-03 1010,00 3487,33
14. KĘSTUTIS TRAŠKEVIČIUS Marijampolės 2015-04-07 295,00 1018,58
15. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-04-14 3,24 11,19
Iš viso: 14556,04 50259,11  
fizinių asmenų: 6854,92 23668,68  
fizinių asmenų mažos aukos: 13,56 46,82  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 7687,56 26543,60  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 14556,04 50259,10  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas