Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Zarasų rajono rinkimų apygardoje Nr. 60 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868663318
Elektroninio pašto adresas: rimantas.jurevicius@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Zarasų rajono 2015-01-01 2026,99 6998,79
2. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Zarasų rajono 2015-02-17 1448,10 5000,00
3. Violeta Barisevičienė Zarasų rajono 2015-02-18 580,00 2002,62
4. Rimantas Jurevičius Zarasų rajono 2015-02-27 500,00 1726,40
5. Arnoldas Abramavičius Zarasų rajono 2015-03-01 700,00 2416,96
6. ARVYDAS VEIKŠRA Zarasų rajono 2015-03-02 44,25 152,79
Iš viso: 5299,34 18297,56  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 1824,25 6298,77  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 3475,09 11998,79  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 5299,34 18297,56  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas