Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Visuomeninis rinkimų komitetas "Kupiškio kraštą keiskime kartu" Kupiškio rajono rinkimų apygardoje Nr. 23 (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 862057905
Elektroninio pašto adresas: elzbe@inbox.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. ZIGMANTAS ALEKSANDRAVIČIUS Kupiškio rajono 2014-12-19 144,81 500,00
2. Zigmantas Aleksandravičius Kupiškio rajono 2014-12-30 868,86 3000,00
3. EDITA ŠLAPELIENĖ Kupiškio rajono 2014-12-31 231,70 800,00
4. AUDRIUS STANIS Kupiškio rajono 2014-12-31 579,24 2000,00
5. EDITA ŽALNIERIŪNIENĖ Kupiškio rajono 2014-12-31 144,81 500,00
6. LIGITA SABALIAUSKIENĖ Kupiškio rajono 2015-01-03 100,00 345,28
7. ZIGMANTAS ALEKSANDRAVIČIUS Kupiškio rajono 2015-02-09 200,00 690,56
8. ZIGMANTAS ALEKSANDRAVIČIUS Kupiškio rajono 2015-02-10 200,00 690,56
9. ZIGMANTAS ALEKSANDRAVIČIUS Kupiškio rajono 2015-02-26 465,71 1608,00
Iš viso: 2935,13 10134,40  
fizinių asmenų: 2935,13 10134,40  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 2935,13 10134,40  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Kęstučio Randakevičiaus personalinė įmonė "Kęstučio autoservisas" Kauno miesto 2015-02-02 50,00 172,64 grąžinta aukotojui
2015-02-04
Iš viso: 50,00 172,64  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 50,00 172,64  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 50,00 172,64  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas