Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Visuomeninis rinkimų komitetas "Vieningas Kaunas" Kauno miesto rinkimų apygardoje Nr. 15 (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 867449887
Elektroninio pašto adresas: povilas.maciulis@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. GVIDAS KARKAUSKAS Kauno miesto 2014-12-23 86,89 300,00
2. VISVALDAS MATIJOŠAITIS Kauno miesto 2014-12-23 13554,22 46800,00
3. AURELIJUS KAZYS ZUOZA Kauno miesto 2014-12-24 579,24 2000,00
4. AUŠRA PAPIRTIENĖ Kauno miesto 2014-12-28 434,43 1500,00
5. DAINIUS MATIJOŠAITIS Kauno miesto 2014-12-29 13554,22 46800,00
6. PAULIUS KAZAKAUSKAS Kauno miesto 2014-12-30 86,89 300,00
7. TOMAS BAGDONAVIČIUS Kauno miesto 2014-12-31 13506,88 46636,56
8. GEDIMINAS VASILIAUSKAS Kauno miesto 2015-02-05 1072,41 3702,82
9. MINDAUGAS ŠIMKUS Kauno miesto 2015-02-05 10000,00 34528,00
10. RAMUNĖ BIČKAUSKIENĖ Kauno miesto 2015-02-05 7397,68 25542,71
11. TOMAS ŽEBUOLIS Kauno miesto 2015-02-13 109,00 376,36
12. ANTANAS ETNERIS Kauno miesto 2015-02-17 12000,00 41433,60
13. POVILAS MAČIULIS Kauno miesto 2015-02-17 3000,00 10358,40
14. SAULIUS KROMALCAS Kauno miesto 2015-02-20 8000,00 27622,40
15. DONATAS BACEVIČIUS Kauno miesto 2015-02-20 7000,00 24169,60
16. GINTAUTAS RUMINAS Kauno miesto 2015-02-25 300,00 1035,84
17. TOMAS ŽEBUOLIS Kauno miesto 2015-02-25 56,51 195,12
18. ROSVYDAS MARCINKEVIČIUS Kauno miesto 2015-02-25 33,97 117,29
19. AURELIJUS KAZYS ZUOZA Kauno miesto 2015-02-25 70,00 241,70
20. SAULIUS VILIUS BARTAŠKA Kauno miesto 2015-02-26 60,50 208,89
21. VILIUS VAITKEVIČIUS Kauno miesto 2015-02-26 90,75 313,34
22. EDITA PLŪKIENĖ Kauno miesto 2015-02-26 266,29 919,45
23. INGRIDA VISOCKIENĖ Kauno miesto 2015-02-26 100,00 345,28
24. GVIDAS KARKAUSKAS Kauno miesto 2015-02-26 5,00 17,26
25. RASA ŠNAPŠTIENĖ Kauno miesto 2015-02-26 60,00 207,17
26. INA PUKELYTĖ Kauno miesto 2015-02-26 200,00 690,56
27. GEDIMINAS VASILIAUSKAS Kauno miesto 2015-02-27 108,90 376,01
28. TOMAS BARDAUSKAS Kauno miesto 2015-02-27 127,05 438,68
29. ANDRIUS PALIONIS Kauno miesto 2015-02-27 3000,00 10358,40
30. JONAS AUDĖJAITIS Kauno miesto 2015-02-27 8000,00 27622,40
31. MINDAUGAS ŠIMKUS Kauno miesto 2015-02-27 3000,00 10358,40
32. MANTAS JURGUTIS Kauno miesto 2015-02-27 10,00 34,53
33. DONATAS VEČERSKIS Kauno miesto 2015-02-27 6000,00 20716,80
34. ANDRIUS PALIONIS Kauno miesto 2015-03-06 1000,00 3452,80
35. POVILAS MAČIULIS Kauno miesto 2015-03-06 2000,00 6905,60
36. RAMUNĖ BIČKAUSKIENĖ Kauno miesto 2015-03-06 6000,00 20716,80
37. MINDAUGAS POCIUS Plungės rajono 2015-03-09 6500,00 22443,20
38. LIUDAS SKIERUS Plungės rajono 2015-03-10 6500,00 22443,20
39. ANDRIUS PALIONIS Kauno miesto 2015-03-13 10,00 34,53
40. ANDRIUS PALIONIS Kauno miesto 2015-03-13 83,77 289,24
Iš viso: 133964,58 462552,94  
fizinių asmenų: 13000,00 44886,40  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 120964,60 417666,53  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 133964,59 462552,94  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas