Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Visuomeninis rinkimų komitetas Druskininkų "Naujasis" Druskininkų rinkimų apygardoje Nr. 7 (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869801944
Elektroninio pašto adresas: zukasdruskininkai@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Daiva Jaskelevičienė Druskininkų 2015-02-05 50,00 172,64
2. Lina Viselgienė Druskininkų 2015-02-06 50,00 172,64
3. Birutė Stoncelienė Druskininkų 2015-02-06 50,00 172,64
4. Lina Vidūnienė Druskininkų 2015-02-09 50,00 172,64
5. Ona Galinienė Druskininkų 2015-02-10 50,00 172,64
6. Anatolijus Goborovas Druskininkų 2015-02-10 50,00 172,64
7. Ingrida Kaluškevičienė Druskininkų 2015-02-10 85,00 293,49
8. RIMANTAS ŽŪKAS Druskininkų 2015-02-13 125,00 431,60
9. VLADIMIR LIUBERANSKIJ Druskininkų 2015-02-20 50,00 172,64
10. RIMANTAS GRUDZINSKAS Druskininkų 2015-02-22 50,00 172,64
11. VILIUS VOLUNGEVIČIUS Druskininkų 2015-02-26 50,00 172,64
12. RIMVYDAS ŽAGUNIS Druskininkų 2015-02-26 50,00 172,64
13. ASTA GOBOROVIENĖ Druskininkų 2015-02-27 14,00 48,34
Iš viso: 724,00 2499,83  
fizinių asmenų: 14,00 48,34  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 710,00 2451,49  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 724,00 2499,83  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas