Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Telšių rajono rinkimų apygardoje Nr. 51 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 862147609
Elektroninio pašto adresas: mantasserva32@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2014-12-09 3683,39 12718,00
2. VALERIJA JONUŠIENĖ Telšių rajono 2015-01-12 50,00 172,64
3. REMIGIJUS ŠIMKUS Telšių rajono 2015-01-22 680,00 2347,90
4. Alfreda Tamoševičienė Telšių rajono 2015-02-02 50,00 172,64
5. MINDAUGAS ŠIMKUS Telšių rajono 2015-02-26 217,50 750,98
6. MANTAS SERVA Telšių rajono 2015-03-06 215,00 742,35
7. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2015-01-19 23,00 79,42
8. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-02 11,00 37,98
Iš viso: 4929,89 17021,91  
fizinių asmenų: 50,00 172,64  
fizinių asmenų mažos aukos: 34,00 117,40  
kandidato nuosavos lėšos: 1162,50 4013,87  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 3683,39 12718,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 4929,89 17021,91  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas