Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Alytaus rajono rinkimų apygardoje Nr. 3 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861422000
Elektroninio pašto adresas: meras@arsa.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2014-12-16 3698,74 12771,00
2. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2014-12-30 5734,48 19800,00
3. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-02-26 3463,50 11958,77
4. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-05 2896,00 9999,31
5. ALGIRDAS VRUBLIAUSKAS Alytaus rajono 2015-03-13 1414,08 4882,54
Iš viso: 17206,80 59411,62  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 1414,08 4882,54  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 9197,98 31758,77  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 6594,74 22770,31  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 17206,80 59411,62  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas