Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 8 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868789539
Elektroninio pašto adresas: arvydas.vys@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Elektrėnų 2015-01-08 600,00 2071,68
2. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Elektrėnų 2015-02-03 600,00 2071,68
3. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Elektrėnų 2015-02-09 600,00 2071,68
4. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Elektrėnų 2015-02-17 600,00 2071,68
5. ARVYDAS VYŠNIAUSKAS Elektrėnų 2015-02-24 100,00 345,28
6. EDITA ŠKADAUSKIENĖ Elektrėnų 2015-02-25 100,00 345,28
7. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Elektrėnų 2015-02-27 500,00 1726,40
8. ARVYDAS VYŠNIAUSKAS Elektrėnų 2015-02-27 300,00 1035,84
9. HENRIKAS PETRAUSKAS Elektrėnų 2015-03-04 150,00 517,92
10. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Elektrėnų 2015-03-10 600,00 2071,68
11. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Elektrėnų 2015-03-12 500,00 1726,40
12. VILIJA DOBROVOLSKIENĖ Elektrėnų 2015-03-13 100,00 345,28
13. JONAS GRYBAUSKAS Elektrėnų 2015-03-13 100,00 345,28
14. ARVYDAS VYŠNIAUSKAS Elektrėnų 2015-03-13 100,00 345,28
15. ARVYDAS VYŠNIAUSKAS Elektrėnų 2015-03-13 100,00 345,28
16. HENRIKAS PETRAUSKAS Elektrėnų 2015-03-16 100,00 345,28
17. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Elektrėnų 2015-04-13 587,53 2028,62
Iš viso: 5737,53 19810,54  
fizinių asmenų: 550,00 1899,04  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 600,00 2071,68  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 1087,53 3755,02  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 3500,00 12084,80  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 5737,53 19810,54  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas