Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Šilalės rajono rinkimų apygardoje Nr. 46 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852107152
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-01 1372,80 4740,00
2. STANISLOVAS POŠKA Šilalės rajono 2015-01-08 30,00 103,58
3. ALFONSAS LETUKAS Šilalės rajono 2015-01-08 3,00 10,36
4. REGINA KROMELIENĖ Šilalės rajono 2015-01-12 10,00 34,53
5. ALEKSANDRA PALDAVIČIENĖ Šilalės rajono 2015-01-13 100,00 345,28
6. VYTAUTAS RUZGYS Šilalės rajono 2015-01-14 10,00 34,53
7. BIRUTĖ KONDRATENKIENĖ Šilalės rajono 2015-01-28 30,00 103,58
8. ZIGMAS GRIKŠAS Šilalės rajono 2015-01-30 580,00 2002,62
9. ALFONSAS MOTUZAS Šilalės rajono 2015-02-05 500,00 1726,40
10. ANTANAS DAMULIS Šilalės rajono 2015-02-05 500,00 1726,40
11. VIDAS LAURINAVIČIUS Šilalės rajono 2015-02-06 40,00 138,11
12. ROLANDAS BERNOTAS Šilalės rajono 2015-02-07 12,00 41,43
13. RIMAS BACYS Šilalės rajono 2015-02-10 100,00 345,28
14. ROLANDAS BERNOTAS Šilalės rajono 2015-02-12 280,00 966,78
15. DONATA LITVINIENĖ Šilalės rajono 2015-02-12 15,00 51,79
16. ZENONAS PUNDINAS Šilalės rajono 2015-02-13 145,00 500,66
17. ALDONA REMEIKIENĖ Šilalės rajono 2015-02-17 15,00 51,79
18. REMIGIJUS KAIRYS Šilalės rajono 2015-02-23 430,00 1484,70
19. EDMUNDAS KVECYS Šilalės rajono 2015-02-25 150,00 517,92
20. LAIMA ŠEDVILIENĖ Šilalės rajono 2015-02-26 10,00 34,53
21. JOVITA LAURINAVIČIENĖ Šilalės rajono 2015-02-26 6,00 20,72
22. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-02-26 335,54 1158,55
23. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-02-26 106,00 366,00
24. ALBINA BERŽINIENĖ Šilalės rajono 2015-02-27 10,00 34,53
25. VITAS JAŠKAUSKAS Šilalės rajono 2015-02-27 300,00 1035,84
26. VERONIKA KOZLOVIENĖ Šilalės rajono 2015-02-27 15,00 51,79
27. ALGIRDAS MURAUSKAS Šilalės rajono 2015-02-27 20,00 69,06
28. IRENA SEBECKIENĖ Šilalės rajono 2015-02-27 10,00 34,53
29. DARBO PARTIJA Šilalės rajono 2015-03-06 10,00 34,53
30. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-14 10,00 34,53
31. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-09 5,00 17,26
Iš viso: 5160,34 17817,61  
fizinių asmenų: 115,00 397,07  
fizinių asmenų mažos aukos: 15,00 51,79  
kandidato nuosavos lėšos: 3206,00 11069,67  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 451,54 1559,08  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1372,80 4740,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 5160,34 17817,61  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Ona Servienė Neprivaloma skelbti 2015-01-07 15,00 51,79 grąžinta aukotojui
2015-01-22
2. Edita Grikšienė Šilalės rajono 2015-02-27 10,00 34,53 grąžinta aukotojui
2015-03-06
Iš viso: 25,00 86,32  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 25,00 86,32  
fizinių asmenų: 25,00 86,32  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas