Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 25 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852107152
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-01 2968,89 10251,00
2. Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-15 1448,10 5000,00
3. LEONORA KUBILIENĖ Marijampolės 2014-12-23 28,96 100,00
4. MINDAUGAS LELEŠIUS Marijampolės 2014-12-29 57,92 200,00
5. SNAIGUOLĖ RAGUCKIENĖ Marijampolės 2014-12-29 579,24 2000,00
6. Ramūnas Mažėtis Marijampolės 2014-12-30 173,77 600,00
7. POVILAS RAŽINSKAS Marijampolės 2015-01-04 28,97 100,03
8. METAS RAŽINSKAS Marijampolės 2015-01-05 1448,10 5000,00
9. GIEDRIUS ZUBRICKAS Marijampolės 2015-01-05 289,62 1000,00
10. ALGIS ŽVALIAUSKAS Marijampolės 2015-01-10 800,00 2762,24
11. ALGIS ŽVALIAUSKAS Marijampolės 2015-01-11 360,00 1243,01
12. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-01-16 1448,10 5000,00
13. GEDIMINAS KRIŠČIŪNAS Marijampolės 2015-01-19 90,00 310,75
14. DANUTĖ BARTNINKIENĖ Marijampolės 2015-01-22 30,00 103,58
15. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-01-28 1167,83 4032,28
16. SNAIGUOLĖ RAGUCKIENĖ Marijampolės 2015-01-29 8,69 30,00
17. ANTANAS RUTKAUSKAS Marijampolės 2015-02-13 50,00 172,64
18. Kęstutis Tumelis Marijampolės 2015-02-19 40,00 138,11
19. RAMŪNAS MAŽĖTIS Marijampolės 2015-02-19 26,70 92,19
20. SNAIGUOLĖ RAGUCKIENĖ Marijampolės 2015-02-25 297,87 1028,49
21. SNAIGUOLĖ RAGUCKIENĖ Marijampolės 2015-02-27 413,70 1428,42
22. POVILAS RAŽINSKAS Marijampolės 2015-02-27 175,00 604,24
23. MINDAUGAS LELEŠIUS Marijampolės 2015-03-02 2000,00 6905,60
24. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-02 10,00 34,53
Iš viso: 13941,46 48137,11  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 10,00 34,53  
kandidato nuosavos lėšos: 6898,54 23819,30  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 7032,92 24283,28  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 13941,46 48137,11  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Arūnas Lukoševičius Marijampolės 2015-01-02 683,00 2358,26 grąžinta aukotojui
2015-01-05
Iš viso: 683,00 2358,26  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 683,00 2358,26  
fizinių asmenų: 683,00 2358,26  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas