Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Pasvalio rajono rinkimų apygardoje Nr. 34 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868642185
Elektroninio pašto adresas: tsajunga@pasvalys.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2014-11-20 3627,49 12525,00
2. GINTAUTAS GEGUŽINSKAS Pasvalio rajono 2014-12-10 724,05 2500,00
3. RIMANTAS UŽUOTAS Panevėžio miesto 2014-12-29 434,43 1500,00
4. PAULIUS PETKEVIČIUS Pasvalio rajono 2014-12-30 434,43 1500,00
5. POVILAS BALČIŪNAS Pasvalio rajono 2014-12-30 724,05 2500,00
6. VALDAS MULEVIČIUS Pasvalio rajono 2015-01-13 250,00 863,20
7. Aurimas Garlauskas Pasvalio rajono 2015-01-23 250,00 863,20
8. Antanas Matulas Pasvalio rajono 2015-02-17 1500,00 5179,20
9. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-02-23 4344,30 15000,00
Iš viso: 12288,75 42430,60  
fizinių asmenų: 3592,91 12405,60  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 724,05 2500,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 4344,30 15000,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 3627,49 12525,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 12288,75 42430,60  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas