Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Plungės rajono rinkimų apygardoje Nr. 35 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852107152
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-01 2087,87 7209,00
2. Mindaugas Šeinis Plungės rajono 2015-02-02 12,00 41,43
3. Vytautas Mazrimas Plungės rajono 2015-02-05 12,00 41,43
4. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-02-06 195,12 673,71
5. VLADISLAV KOVALENKO Plungės rajono 2015-02-08 12,00 41,43
6. LAIMA ŠLYŽIENĖ Plungės rajono 2015-02-12 50,00 172,64
7. Rasa Skurvydienė Plungės rajono 2015-02-23 30,00 103,58
8. Mindaugas Jurčius Plungės rajono 2015-02-23 400,00 1381,12
9. Rigonda Pereverzeva Plungės rajono 2015-02-25 100,00 345,28
10. LAIMA ŠLYŽIENĖ Plungės rajono 2015-02-26 50,00 172,64
11. VLADISLAV KOVALENKO Plungės rajono 2015-02-26 50,00 172,64
12. Jurgita Gaižauskienė Plungės rajono 2015-02-27 12,00 41,43
13. Kristina Navickaitė Plungės rajono 2015-02-27 15,00 51,79
14. Mindaugas Jurčius Plungės rajono 2015-02-27 600,00 2071,68
15. ROMA ALVINSKIENĖ Plungės rajono 2015-02-27 12,00 41,43
16. LAIMA ŠLYŽIENĖ Plungės rajono 2015-02-27 120,00 414,34
17. Indiama Mazrimienė Plungės rajono 2015-02-27 100,00 345,28
18. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-27 12,00 41,43
Iš viso: 3869,99 13362,28  
fizinių asmenų: 100,00 345,28  
fizinių asmenų mažos aukos: 12,00 41,43  
kandidato nuosavos lėšos: 1475,00 5092,86  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 2282,99 7882,71  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 3869,99 13362,28  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Karolis Galdikas Plungės rajono 2015-01-30 12,00 41,43 grąžinta aukotojui
2015-02-19
2. Indiana Mazrimienė Plungės rajono 2015-02-26 100,00 345,28 grąžinta aukotojui
2015-02-26
Iš viso: 112,00 386,71  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 112,00 386,71  
fizinių asmenų: 112,00 386,71  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas