Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Radviliškio rajono rinkimų apygardoje Nr. 37 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868669385
Elektroninio pašto adresas: antanas@radsiluma.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2014-11-20 4784,23 16519,00
2. VITALIJUS SURVILA Radviliškio rajono 2014-11-28 72,41 250,00
3. AUŠRA ČIŪDARIENĖ Radviliškio rajono 2014-12-05 72,41 250,00
4. PRANAS SLUCKUS Radviliškio rajono 2014-12-08 72,41 250,00
5. ARVYDAS KAVALIAUSKAS Radviliškio rajono 2014-12-08 72,41 250,00
6. ANICETAS SAVICKAS Radviliškio rajono 2014-12-08 72,41 250,00
7. VITAS SADAUSKAS Radviliškio rajono 2014-12-18 72,41 250,00
8. AUŠRA JENCIENĖ Radviliškio rajono 2014-12-19 72,41 250,00
9. IGNAS JASIŪNAS Radviliškio rajono 2014-12-21 72,41 250,00
10. VITOLIS JANUŠEVIČIUS Radviliškio rajono 2014-12-22 72,41 250,00
11. ROMALDA ŠIURNIENĖ Radviliškio rajono 2014-12-29 72,41 250,00
12. BRONISLOVAS KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS Radviliškio rajono 2014-12-29 72,41 250,00
13. LAIMA DIDŽBALIENĖ Radviliškio rajono 2014-12-30 72,41 250,00
14. SKAIDRA DIŠLĖ Radviliškio rajono 2014-12-30 72,41 250,00
15. STASĖ JANUŠONIENĖ Radviliškio rajono 2015-01-06 70,00 241,70
16. DARIUS JURĖNAS Radviliškio rajono 2015-01-13 145,00 500,66
17. VAIDAS SMALINSKAS Radviliškio rajono 2015-01-13 73,00 252,05
18. IRENA PALIONIENĖ Radviliškio rajono 2015-01-15 72,41 250,02
19. ZIGMAS MOZURAITIS Radviliškio rajono 2015-01-19 73,00 252,05
20. VAIDOTAS JAKAVIČIUS Radviliškio rajono 2015-01-19 290,00 1001,31
21. INGA JUODIENĖ Radviliškio rajono 2015-01-19 73,00 252,05
22. AUDRONIS JEGNORAS Radviliškio rajono 2015-01-20 73,00 252,05
23. LAIMA GUDŽIŪNIENĖ Radviliškio rajono 2015-01-20 73,00 252,05
24. IEVA BLIZNIKIENĖ Radviliškio rajono 2015-02-03 73,00 252,05
25. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-02-04 2896,20 10000,00
26. IRENA STEFANIJA LAUŽIKIENĖ Radviliškio rajono 2015-02-05 20,00 69,06
27. ROLANDAS ADOMONIS Panevėžio miesto 2015-02-06 1448,00 4999,65
28. PAULIUS KABLYS Radviliškio rajono 2015-02-13 73,00 252,05
29. DARIUS BRAZYS Radviliškio rajono 2015-02-20 290,00 1001,31
30. NERINGA DIČĖ Šiaulių miesto 2015-02-20 800,00 2762,24
31. IRENA STEFANIJA LAUŽIKIENĖ Radviliškio rajono 2015-02-23 50,00 172,64
32. RITA VAIGAUSKIENĖ Radviliškio rajono 2015-02-23 73,00 252,05
33. VAIDOTAS JAKAVIČIUS Radviliškio rajono 2015-02-24 150,00 517,92
34. VAIDAS SMALINSKAS Radviliškio rajono 2015-02-25 92,00 317,66
35. DARIUS JURĖNAS Radviliškio rajono 2015-02-27 600,00 2071,68
36. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-05 2896,00 9999,31
37. SAULIUS ČEPAITIS Radviliškio rajono 2015-12-17 73,00 252,05
38. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-26 11,00 37,98
Iš viso: 16213,17 55980,59  
fizinių asmenų: 2248,00 7761,89  
fizinių asmenų mažos aukos: 11,00 37,98  
kandidato nuosavos lėšos: 3377,74 11662,41  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 10576,43 36518,31  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 16213,17 55980,59  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Laimutis Škleinikas Radviliškio rajono 2015-01-07 72,41 250,02 grąžinta aukotojui
2015-01-20
Iš viso: 72,41 250,02  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 72,41 250,02  
fizinių asmenų: 72,41 250,02  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas