Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Utenos rajono rinkimų apygardoje Nr. 54 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861619393
Elektroninio pašto adresas: edmundas.pupinis@delfi.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2014-11-20 4571,94 15786,00
2. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-02-05 2896,20 10000,00
3. GEDIMINAS SVITOJUS Utenos rajono 2015-02-10 100,00 345,28
4. RIMANTAS DIJOKAS Utenos rajono 2015-02-19 100,00 345,28
5. KĘSTUTIS UDRAS Utenos rajono 2015-02-23 100,00 345,28
6. EDMUNDAS PUPINIS Utenos rajono 2015-02-23 400,00 1381,12
7. KRISTINA MOTIEJŪNIENĖ Utenos rajono 2015-02-25 333,00 1149,78
8. RAIMUNDAS KELEVIŠIUS Utenos rajono 2015-02-25 400,00 1381,12
Iš viso: 8901,14 30733,86  
fizinių asmenų: 1433,00 4947,86  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 7468,14 25786,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 8901,14 30733,86  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas