Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Raseinių rajono rinkimų apygardoje Nr. 38 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869847431
Elektroninio pašto adresas: a.kilcauskas@rasuredija.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Raseinių rajono 2015-01-05 1000,00 3452,80
2. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Raseinių rajono 2015-01-20 2000,00 6905,60
3. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Raseinių rajono 2015-01-27 2000,00 6905,60
4. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Raseinių rajono 2015-02-10 2000,00 6905,60
5. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Raseinių rajono 2015-02-13 1875,00 6474,00
6. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Raseinių rajono 2015-02-13 125,00 431,60
7. VYTAUTAS LATVYS Raseinių rajono 2015-02-17 1450,00 5006,56
8. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Raseinių rajono 2015-02-24 2500,00 8632,00
9. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Raseinių rajono 2015-03-05 3000,00 10358,40
10. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Raseinių rajono 2015-03-10 3000,00 10358,40
11. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Raseinių rajono 2015-03-20 1990,85 6874,01
12. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Raseinių rajono 2015-03-24 1,74 6,01
Iš viso: 20942,59 72310,57  
fizinių asmenų: 1450,00 5006,56  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 12367,59 42702,82  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 7125,00 24601,20  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 20942,59 72310,58  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Rūta Gudžiūnienė Raseinių rajono 2015-01-30 100,00 345,28
Iš viso: 100,00 345,28  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas