Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Kėdainių rajono rinkimų apygardoje Nr. 19 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865090395
Elektroninio pašto adresas: danutevita@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. JŪRATĖ JUDICKIENĖ Kėdainių rajono 2015-01-27 300,00 1035,84
2. OLGA URBONIENĖ Kėdainių rajono 2015-01-27 300,00 1035,84
3. GENOVAITĖ NOREIKIENĖ Kėdainių rajono 2015-02-09 150,00 517,92
4. ŽYGIMANTAS JĖCKA Kėdainių rajono 2015-02-09 10,00 34,53
5. ILONA GORBUNOVA Kėdainių rajono 2015-02-10 40,00 138,11
6. ALGIMANTAS PAPLAUSKAS Kėdainių rajono 2015-02-10 51,00 176,09
7. TEREZA SOTNIK Kėdainių rajono 2015-02-11 50,00 172,64
8. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-02-11 1000,00 3452,80
9. GIEDRIUS MAKAREVIČIUS Kėdainių rajono 2015-02-16 50,00 172,64
10. AUDRONĖ PACEVIČIENĖ Kėdainių rajono 2015-02-17 100,00 345,28
11. LINA ADOMAITIENĖ Kėdainių rajono 2015-02-19 20,00 69,06
12. TEREZA SOTNIK Kėdainių rajono 2015-02-19 20,00 69,06
13. MARIJA DAUMANTIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-20 40,00 138,11
14. TOMAS BIČIŪNAS Kėdainių rajono 2015-02-20 50,00 172,64
15. MARIJA VIOLETA GRONSKYTĖ Kėdainių rajono 2015-02-20 40,00 138,11
16. RITA KALVAITIENĖ Kėdainių rajono 2015-02-23 30,00 103,58
17. OLGA URBONIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-26 90,00 310,75
Iš viso: 2341,00 8083,00  
fizinių asmenų: 1341,00 4630,20  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1000,00 3452,80  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 2341,00 8083,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas