Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 8 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 210 71 52
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Darbo partija Elektrėnų 2014-12-08 1353,68 4674,00
2. VAIDAS RATKEVIČIUS Elektrėnų 2014-12-29 868,86 3000,00
3. VYTAUTAS DALINKEVIČIUS Elektrėnų 2015-01-12 150,00 517,92
4. ALDONA KIRKLIAUSKIENĖ Elektrėnų 2015-01-15 200,00 690,56
5. DARIUS JANKŪNAS Elektrėnų 2015-01-19 150,00 517,92
6. RIMANTAS EDVARDAS SABUTIS Elektrėnų 2015-01-20 200,00 690,56
7. VAIDAS RATKEVIČIUS Elektrėnų 2015-01-20 1000,00 3452,80
8. VAIDAS RATKEVIČIUS Elektrėnų 2015-01-21 1000,00 3452,80
9. AUDRIUS KAMINSKAS Elektrėnų 2015-01-30 150,00 517,92
10. ŠARŪNAS JASAITIS Elektrėnų 2015-02-02 150,00 517,92
11. RIMANTAS EDVARDAS SABUTIS Elektrėnų 2015-02-15 50,00 172,64
12. ALDONA KIRKLIAUSKIENĖ Elektrėnų 2015-02-18 50,00 172,64
13. VYTAUTAS DALINKEVIČIUS Elektrėnų 2015-02-19 75,00 258,96
14. ALDONA KIRKLIAUSKIENĖ Elektrėnų 2015-02-20 50,00 172,64
15. GINTARAS APANAVIČIUS Elektrėnų 2015-02-22 300,00 1035,84
16. VAIDAS RATKEVIČIUS Elektrėnų 2015-02-24 1000,00 3452,80
17. VAIDAS RATKEVIČIUS Elektrėnų 2015-02-26 400,00 1381,12
18. VAIDAS RATKEVIČIUS Elektrėnų 2015-02-26 100,00 345,28
Iš viso: 7247,54 25024,32  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 5893,86 20350,32  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1353,68 4674,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 7247,54 25024,32  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas