Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Joniškio rajono rinkimų apygardoje Nr. 11 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 210 71 52
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-08 1193,52 4121,00
2. SIMONA STASIULYTĖ Joniškio rajono 2015-01-28 100,00 345,28
3. DIANA SIČIOVIENĖ Joniškio rajono 2015-02-03 100,00 345,28
4. DAIVA KRIVICKIENĖ Joniškio rajono 2015-02-04 100,00 345,28
5. GINTARAS GADLIAUSKAS Joniškio rajono 2015-02-04 700,00 2416,96
6. ROMUALDAS GYLYS Joniškio rajono 2015-02-05 1500,00 5179,20
7. JUOZAS KRIŠTOPAITIS Joniškio rajono 2015-02-09 800,00 2762,24
Iš viso: 4493,52 15515,24  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 3300,00 11394,24  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1193,52 4121,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 4493,52 15515,24  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas