Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Akmenės rajono rinkimų apygardoje Nr. 1 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 862090282
Elektroninio pašto adresas: inga.bruziene@akmene.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Akmenės rajono 2015-01-13 1448,10 5000,00
2. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Akmenės rajono 2015-02-05 1407,00 4858,09
3. VLADISLOVAS BALKAUSKAS Akmenės rajono 2015-02-26 2180,00 7527,10
4. NIJOLĖ BARTKEVIČIENĖ Akmenės rajono 2015-02-26 2000,00 6905,60
5. ZOFIJA PAULIKIENĖ Akmenės rajono 2015-02-27 1700,00 5869,76
6. TOMAS MARTINAITIS Akmenės rajono 2015-02-27 170,00 586,98
7. VITALIJUS MITROFANOVAS Akmenės rajono 2015-02-27 1600,00 5524,48
8. ROMUALDAS NORBUTAS Akmenės rajono 2015-03-13 1000,00 3452,80
9. DALIA JANUŠAUSKIENĖ Akmenės rajono 2015-03-13 1000,00 3452,80
10. BENEDIKTAS BALKAUSKAS Akmenės rajono 2015-03-13 1500,00 5179,20
11. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Akmenės rajono 2015-03-13 500,00 1726,40
Iš viso: 14505,10 50083,21  
fizinių asmenų: 11150,00 38498,72  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 3355,10 11584,49  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 14505,10 50083,21  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Nijolė Bartkevičienė Akmenės rajono 2015-02-26 2700,00 9322,56 grąžinta aukotojui
2015-02-26
2. Zofija Paulikienė Akmenės rajono 2015-02-26 2530,00 8735,58 grąžinta aukotojui
2015-02-26
Iš viso: 5230,00 18058,14  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 5230,00 18058,14  
fizinių asmenų: 5230,00 18058,14  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas