Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Ukmergės rajono rinkimų apygardoje Nr. 53 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852107152
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-01 1707,89 5897,00
2. Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-15 1448,10 5000,00
3. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-01-16 1448,10 5000,00
4. MARYTĖ BUTKEVIČIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-08 30,00 103,58
5. ARŪNAS CIVILKA Ukmergės rajono 2015-02-09 30,00 103,58
6. JURGITA VIJŪNĖ Ukmergės rajono 2015-02-09 30,00 103,58
7. DALIA DOMANSKIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-09 20,00 69,06
8. VYTAUTAS RICKEVIČIUS Ukmergės rajono 2015-02-10 30,00 103,58
9. ANGELĖ JOKUBYNIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-10 30,00 103,58
10. ANDRIUS PRASCIENIUS Ukmergės rajono 2015-02-12 30,00 103,58
11. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-02-13 441,10 1523,03
12. NINA LILIA GALICKĖ Ukmergės rajono 2015-02-15 30,00 103,58
13. VYDAS PAKNYS Ukmergės rajono 2015-02-17 300,00 1035,84
14. NERIJUS ŠNIOKA Ukmergės rajono 2015-02-17 30,00 103,58
15. REGIMANTAS VERBICKAS Ukmergės rajono 2015-02-17 30,00 103,58
16. VLADISLAVA PAKONIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-17 30,00 103,58
17. RŪTA ŠIMONYTĖ Ukmergės rajono 2015-02-18 30,00 103,58
18. VIDMANTAS KRIKŠTAPONIS Ukmergės rajono 2015-02-18 30,00 103,58
19. ROLANDAS JANICKAS Ukmergės rajono 2015-02-18 300,00 1035,84
20. ARVYDAS PĖŠINA Ukmergės rajono 2015-02-18 30,00 103,58
21. ALGIRDAS TAMULIS Ukmergės rajono 2015-02-18 30,00 103,58
22. ARŪNAS CIVILKA Ukmergės rajono 2015-02-19 270,00 932,26
23. KAZYS CESEVIČIUS Ukmergės rajono 2015-02-19 300,00 1035,84
24. GRAŽINA TALAČKIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-19 30,00 103,58
25. DARIUS VARNAS Ukmergės rajono 2015-02-19 300,00 1035,84
26. VALDAS REPEČKA Ukmergės rajono 2015-02-20 30,00 103,58
27. VYTAUTAS RASTAUSKAS Ukmergės rajono 2015-02-20 30,00 103,58
28. ALGIMANTAS ŽUKAUSKAS Ukmergės rajono 2015-02-25 30,00 103,58
29. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-02-26 139,59 481,98
30. VITALIJUS MARTIKONIS Ukmergės rajono 2015-02-27 30,00 103,58
31. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-03-06 1000,00 3452,80
32. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-03-10 1500,00 5179,20
33. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-02 12,00 41,43
34. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-03 12,00 41,43
35. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-05 6,00 20,72
36. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-06 10,00 34,53
37. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-08 12,00 41,43
38. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-11 12,00 41,43
39. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-17 12,00 41,43
40. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-18 12,00 41,43
41. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-20 12,00 41,43
42. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-24 12,00 41,43
Iš viso: 9856,78 34033,40  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 112,00 386,69  
kandidato nuosavos lėšos: 2060,00 7112,70  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 2639,59 9113,98  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 5045,19 17420,03  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 9856,78 34033,40  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas