Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

POLITINĖ PARTIJA RUSŲ ALJANSAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: +370 46 345930
Elektroninio pašto adresas: tamara.lochankina@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Politinė partija Rusų aljansas Klaipėdos miesto 2014-11-27 1676,20 5787,58
2. VANDA KRAVČIONOK Vilniaus miesto 2015-01-13 1000,00 3452,80
3. VANDA KRAVČIONOK Vilniaus miesto 2015-01-14 1000,00 3452,80
4. VANDA KRAVČIONOK Vilniaus miesto 2015-01-15 700,00 2416,96
5. VLADIMIR VLASOV Klaipėdos miesto 2015-02-04 200,00 690,56
6. VLADIMIR VLASOV Klaipėdos miesto 2015-02-04 100,00 345,28
7. SABINA KURBANOVA Klaipėdos miesto 2015-02-23 100,00 345,28
8. VIAČESLAV KARMANOV Klaipėdos miesto 2015-02-24 400,00 1381,12
9. IRINA ROZOVA Klaipėdos miesto 2015-02-24 280,00 966,78
10. JOLANTA SKRABULIENĖ Klaipėdos miesto 2015-02-24 200,00 690,56
11. JULIJA PLIUTIENĖ Klaipėdos miesto 2015-02-24 300,00 1035,84
12. JURIJ FEDOTOV Klaipėdos miesto 2015-02-24 365,00 1260,27
13. TAMARA LOCHANKINA Klaipėdos miesto 2015-02-26 300,00 1035,84
14. MARINA KORINEVSKAJA Klaipėdos miesto 2015-02-26 140,00 483,39
15. IRINA ROZOVA Klaipėdos miesto 2015-02-26 200,00 690,56
16. LIUDMILA JESIPENKO Klaipėdos miesto 2015-02-27 100,00 345,28
17. IRINA ROZOVA Klaipėdos miesto 2015-02-27 105,00 362,54
18. SERGEJ KAZUNKO Klaipėdos miesto 2015-02-27 300,00 1035,84
Iš viso: 7466,20 25779,28  
fizinių asmenų: 5790,00 19991,70  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 1676,20 5787,58  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 7466,20 25779,28  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Aleksandr Michailov Klaipėdos miesto 2015-02-21 300,00 1035,84 grąžinta aukotojui
2015-02-14
Iš viso: 300,00 1035,84  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 300,00 1035,84  
fizinių asmenų: 300,00 1035,84  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas