Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Visuomeninis rinkimų komitetas "Artūro Visocko nepartinis sąrašas" Šiaulių miesto rinkimų apygardoje Nr. 44 (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868757684
Elektroninio pašto adresas: esvirskis@splius.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ PRAKTIKOS" PREKYBA Neprivaloma skelbti 2014-10-08 57,34 198,00 nepiniginė auka
2. ALGIRDAS ULČINAS Šiaulių miesto 2015-01-30 400,00 1381,12
3. IRMANTAS KUKULSKIS Šiaulių miesto 2015-01-30 200,00 690,56
4. VACLOVAS VAITEKŪNAITIS Šiaulių miesto 2015-01-30 200,00 690,56
5. GINTAUTAS GASCEVIČIUS Šiaulių miesto 2015-01-30 200,00 690,56
6. SAULIUS STASIŪNAS Šiaulių miesto 2015-01-30 300,00 1035,84
7. REDA VALIUKIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-02 200,00 690,56
8. EDVINAS PEČIUKĖNAS Šiaulių miesto 2015-02-02 200,00 690,56
9. Gediminas Beržinis Beržinskas Šiaulių miesto 2015-02-02 200,00 690,56
10. ASTA VEIKUTIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-03 200,00 690,56
11. RIMA JUŠKIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-04 100,00 345,28
12. JURGITA SAKALAUSKĖ Šiaulių miesto 2015-02-06 200,00 690,56
13. DARIUS SAKALAUSKAS Šiaulių miesto 2015-02-09 300,00 1035,84
14. LAURAS ZAKARAUSKAS Šiaulių miesto 2015-02-17 600,00 2071,68
15. ARŪNAS GRIGELIONIS Šiaulių miesto 2015-02-17 500,00 1726,40
16. GINTAUTAS LUKOŠAITIS Šiaulių miesto 2015-02-18 500,00 1726,40
17. ARTŪRAS VISOCKAS Šiaulių miesto 2015-02-25 300,00 1035,84
18. REDA VALIUKIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-25 50,00 172,64
19. SIMONA POTELIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-26 100,00 345,28
20. DAINA SVIRSKYTĖ-ŠVAMBARIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-26 100,00 345,28
21. VILIUS ALELIŪNAS Šiaulių miesto 2015-02-26 500,00 1726,40
22. CEZIJUS KOMAROVAS Šiaulių miesto 2015-02-27 400,00 1381,12
23. AIDAS KATARSKIS Šiaulių miesto 2015-03-09 600,00 2071,68
24. NERIJUS VIDŽIŪNAS Šiaulių miesto 2015-03-13 800,00 2762,24
25. VIRGINIJUS BARONAS Šiaulių miesto 2015-03-23 356,17 1229,78
26. EDUARDAS SVIRSKIS Šiaulių miesto 2015-04-01 2,00 6,91
Iš viso: 7565,51 26122,21  
fizinių asmenų: 1508,17 5207,41  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 6000,00 20716,80  
juridinių asmenų aukos: 57,34 198,00 Draudžiama
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 7508,17 25924,21  
nepiniginės aukos, iš viso: 57,34 198,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Raimondas Juškus Šiaulių miesto 2015-02-04 100,00 345,28 grąžinta aukotojui
2015-02-07
2. UAB "Litsofa" Šiaulių miesto 2015-01-30 1500,00 5179,20 grąžinta aukotojui
2015-02-05
3. Cezijus Komarovas Šiaulių miesto 2015-02-26 400,00 1381,12 grąžinta aukotojui
2015-02-26
Iš viso: 2000,00 6905,60  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 2000,00 6905,60  
fizinių asmenų: 500,00 1726,40  
juridinių asmenų: 1500,00 5179,20  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas