Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Telšių rajono rinkimų apygardoje Nr. 51 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852107152
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Darbo partija Neprivaloma skelbti 2014-12-01 1902,80 6570,00
2. STANISLOVAS ČEKANAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-01-12 300,00 1035,84
3. ZENONAS MOCKUS Neprivaloma skelbti 2015-01-29 500,00 1726,40
4. GIEDRIUS VALIULIS Neprivaloma skelbti 2015-02-04 580,00 2002,62
5. LAIMA JURYTĖ-ZAKARAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-13 300,00 1035,84
6. JŪRATĖ GERYBIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-18 100,00 345,28
7. RIMANTAS ADOMAITIS Neprivaloma skelbti 2015-02-19 500,00 1726,40
8. BRONISLOVAS ŠIAUDKULIS Neprivaloma skelbti 2015-02-19 20,00 69,06
9. LINAS ULKŠTINAS Neprivaloma skelbti 2015-02-20 20,00 69,06
10. VILMA SAVICKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-23 10,00 34,53
11. REGINA LUKAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-23 30,00 103,58
12. AUŠRA GUSTIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-26 10,00 34,53
13. KRISTINA STRIPEIKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-26 10,00 34,53
14. REGINA LUKAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-26 30,00 103,58
15. EDITA KNIUKŠTIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-26 200,00 690,56
16. ZENONAS MOCKUS Neprivaloma skelbti 2015-02-27 300,00 1035,84
17. KĘSTUTIS ANGLICKAS Neprivaloma skelbti 2015-02-27 1000,00 3452,80
18. PETRAS KUIZINAS Neprivaloma skelbti 2015-02-27 1500,00 5179,20
19. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-29 10,00 34,53
20. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-30 10,00 34,53
21. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-03 10,00 34,53
22. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-06 12,00 41,43
23. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-09 10,00 34,53
Iš viso: 7364,80 25429,20  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 52,00 179,55  
kandidato nuosavos lėšos: 5410,00 18679,65  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1902,80 6570,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 7364,80 25429,20  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Daiva Urvakienė Neprivaloma skelbti 2015-02-06 18,00 62,15 grąžinta aukotojui
2015-02-11
Iš viso: 18,00 62,15  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 18,00 62,15  
fizinių asmenų: 18,00 62,15  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas