Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės rajono rinkimų apygardoje Nr. 53 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842144
Elektroninio pašto adresas: ukmerge@lsdp.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės rajono skyrius Ukmergės rajono 2014-12-17 868,86 3000,00
2. Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės rajono skyrius Ukmergės rajono 2014-12-18 1158,48 4000,00
3. Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės rajono skyrius Ukmergės rajono 2014-12-29 868,86 3000,00
4. Vaida Milekytė-Smirnova Ukmergės rajono 2015-01-12 50,00 172,64
5. Vaida Mikelytė-Smirnova Ukmergės rajono 2015-01-21 14,52 50,13
6. Klavdija Stepanova Ukmergės rajono 2015-02-04 350,00 1208,48
7. Giedrius Pocius Ukmergės rajono 2015-02-04 256,00 883,92
8. VILMA GRIGIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-05 137,00 473,03
9. Rūta Sriogienė Ukmergės rajono 2015-02-12 50,00 172,64
10. Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės rajono skyrius Ukmergės rajono 2015-02-13 1000,00 3452,80
11. Aira Dudėnienė Ukmergės rajono 2015-02-14 320,00 1104,90
12. Valdas Petronis Ukmergės rajono 2015-02-17 450,00 1553,76
13. Andrius Lyška Ukmergės rajono 2015-02-17 261,00 901,18
14. Mantas Liausas Ukmergės rajono 2015-02-17 19,36 66,85
15. ANGELĖ ŠEREIKIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-19 4,00 13,81
16. STASYS JACKŪNAS Ukmergės rajono 2015-02-20 377,00 1301,71
17. AIRA DUDĖNIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-23 490,00 1691,87
18. ANDRIUS LYŠKA Ukmergės rajono 2015-02-23 490,00 1691,87
19. EDITA KOMAROVIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-24 186,75 644,81
20. ARŪNAS JASAITIS Ukmergės rajono 2015-02-24 350,00 1208,48
21. KLAVDIJA STEPANOVA Ukmergės rajono 2015-02-24 56,00 193,36
22. Vaida Mikelytė Ukmergės rajono 2015-02-24 9,68 33,42
23. JOLANTA BRAZDŽIONIENĖ Ukmergės rajono 2015-02-25 24,20 83,56
24. GIEDRIUS POCIUS Ukmergės rajono 2015-02-25 490,00 1691,87
25. VAIDA MIKELYTĖ-SMIRNOVA Ukmergės rajono 2015-03-12 150,00 517,92
26. ANDRIUS LYŠKA Ukmergės rajono 2015-03-13 268,00 925,35
27. Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės rajono skyrius Ukmergės rajono 2015-03-16 1000,00 3452,80
28. JONAS GRYBAUSKAS Ukmergės rajono 2015-03-17 145,00 500,66
29. VALDAS PETRONIS Ukmergės rajono 2015-03-31 800,00 2762,24
30. Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės rajono skyrius Ukmergės rajono 2015-04-01 1000,00 3452,80
31. VALDAS PETRONIS Ukmergės rajono 2015-04-01 1000,00 3452,80
32. Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės rajono skyrius Ukmergės rajono 2015-04-02 210,00 725,09
Iš viso: 12854,71 44384,75  
fizinių asmenų: 137,00 473,03  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 6611,51 22828,23  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 1210,00 4177,89  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 4896,20 16905,60  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 12854,71 44384,75  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas