Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Visuomeninis rinkimų komitetas "Vilkaviškis 2015" Vilkaviškio rajono rinkimų apygardoje Nr. 56 (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 863481393
Elektroninio pašto adresas: kulvinskaitegiedre@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. RIMA SIMANAVIČIENĖ Vilkaviškio rajono 2015-01-08 290,00 1001,31
2. MARIUS JASAITIS Vilkaviškio rajono 2015-01-08 300,00 1035,84
3. VITAS MARCINKEVIČIUS Vilkaviškio rajono 2015-01-08 20,00 69,06
4. DANUTĖ GRABAUSKIENĖ Vilkaviškio rajono 2015-01-08 350,00 1208,48
5. JONAS KRUŠINSKAS Vilkaviškio rajono 2015-01-09 15,00 51,79
6. SAULIUS ALKEVIČIUS Vilkaviškio rajono 2015-01-09 10,00 34,53
7. SIGITAS RINKEVIČIUS Vilkaviškio rajono 2015-01-14 28,96 99,99
8. DANUTĖ ŽELVIENĖ Vilkaviškio rajono 2015-01-14 50,00 172,64
9. VIRGINIJUS NOVOGRODSKIS Vilkaviškio rajono 2015-01-15 50,00 172,64
10. RIMA SIMANAVIČIENĖ Vilkaviškio rajono 2015-01-27 150,00 517,92
11. DAIVA ČUGUNOVA Vilkaviškio rajono 2015-01-27 200,00 690,56
12. MATAS LEŠČIUKAITIS Vilkaviškio rajono 2015-01-28 150,00 517,92
13. MINDAUGAS VASILIAUSKAS Vilkaviškio rajono 2015-01-28 150,00 517,92
14. MARIUS JASAITIS Vilkaviškio rajono 2015-01-29 150,00 517,92
15. DANUTĖ GRABAUSKIENĖ Vilkaviškio rajono 2015-01-29 150,00 517,92
16. MATAS LEŠČIUKAITIS Vilkaviškio rajono 2015-02-11 200,00 690,56
17. GINTAUTAS PLEČKAITIS Vilkaviškio rajono 2015-02-20 1225,00 4229,68
Iš viso: 3488,96 12046,68  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 3488,96 12046,68  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 3488,96 12046,68  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas