Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Jurbarko rajono rinkimų apygardoje Nr. 12 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 860071367
Elektroninio pašto adresas: kazyssimkus@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Gintautas Navickas Jurbarko rajono 2014-12-09 149,15 515,00
2. Jonas Ivanauskas Jurbarko rajono 2014-12-16 125,98 435,00
3. Faustas Bakys Jurbarko rajono 2014-12-30 57,92 200,00
4. Egidijus Petryla Jurbarko rajono 2014-12-30 144,81 500,00
5. Kazimieras Šimkus Jurbarko rajono 2015-01-05 58,00 200,26
6. ANTANINA TUNAITIENĖ Jurbarko rajono 2015-01-06 58,00 200,26
7. GINTAUTAS NAVICKAS Jurbarko rajono 2015-01-06 60,00 207,17
8. Darius Virvilas Jurbarko rajono 2015-01-07 60,00 207,17
9. Jonas Ivanauskas Jurbarko rajono 2015-01-09 27,00 93,23
10. Lietuvos socialdemokratų partija Jurbarko rajono 2015-01-12 600,00 2071,68
11. Algirdas Gluodas Jurbarko rajono 2015-01-26 300,00 1035,84
12. Darius Virvilas Jurbarko rajono 2015-02-05 46,00 158,83
13. Vida Rekešienė Jurbarko rajono 2015-02-05 150,00 517,92
14. Algirdas Gluodas Jurbarko rajono 2015-02-10 300,00 1035,84
15. Jonas Ivanauskas Jurbarko rajono 2015-02-11 79,00 272,77
16. Lietuvos socialdemokratų partija Jurbarko rajono 2015-02-12 168,41 581,49
17. Lietuvos socialdemokratų partija Jurbarko rajono 2015-02-13 5,79 19,99
18. Vida Rekešienė Jurbarko rajono 2015-02-20 123,00 424,69
19. Lietuvos socialdemokratų partija Jurbarko rajono 2015-02-24 678,48 2342,66
20. Rūta Misevičienė Jurbarko rajono 2015-02-26 130,00 448,86
21. Vida Rekešienė Jurbarko rajono 2015-02-27 500,00 1726,40
Iš viso: 3821,54 13195,06  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 2368,86 8179,24  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1452,68 5015,82  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 3821,54 13195,06  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas