Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Alytaus rajono rinkimų apygardoje Nr. 3 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852107152
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-15 3603,16 12441,00
2. RASA VITKAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2014-12-29 868,86 3000,00
3. RASA VITKAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2014-12-29 289,62 1000,00
4. VYTAS ARBAČIAUSKAS Neprivaloma skelbti 2014-12-30 724,05 2500,00
5. PETRAS MALDONIS Neprivaloma skelbti 2014-12-30 724,05 2500,00
6. RASA VITKAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2014-12-31 289,62 1000,00
7. ARTURAS JUŠKAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-01-08 290,00 1001,31
8. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-01-16 1448,10 5000,00
9. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-01-28 1448,10 5000,00
10. SNIEGUOLĖ VICHROVIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-13 290,00 1001,31
11. POVILAS DZENKUS Neprivaloma skelbti 2015-02-24 150,00 517,92
12. RAIMUNDAS MARKAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-02-25 800,00 2762,24
13. RAIMUNDAS MARKAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-02-26 1000,00 3452,80
14. VITALIJUS KOVALIOVAS Neprivaloma skelbti 2015-02-26 542,50 1873,14
15. ZITA LUKOŠEVIČIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-27 300,00 1035,84
16. JUOZAS STANIULIS Neprivaloma skelbti 2015-02-27 290,00 1001,31
17. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-03-06 1000,00 3452,80
18. AURIMAS TRUNCĖ Neprivaloma skelbti 2015-03-06 1000,00 3452,80
19. AURIMAS TRUNCĖ Neprivaloma skelbti 2015-03-13 1700,00 5869,76
20. AURIMAS TRUNCĖ Neprivaloma skelbti 2015-03-13 38,17 131,79
Iš viso: 16796,23 57994,02  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 9296,87 32100,22  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 1000,00 3452,80  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 6499,36 22441,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 16796,23 57994,02  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas