Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Švenčionių rajono rinkimų apygardoje Nr. 49 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852107152
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. ROMUALDAS PATALAVIČIUS Neprivaloma skelbti 2014-11-27 1448,10 5000,00
2. JANINA JANKEVIČIŪTĖ Neprivaloma skelbti 2014-11-28 289,62 1000,00
3. Darbo partija Neprivaloma skelbti 2014-12-01 1788,40 6175,00
4. ALEKSANDR NECVETNYJ Neprivaloma skelbti 2014-12-05 868,86 3000,00
5. OLEGAS ŠAPOVALAS Neprivaloma skelbti 2014-12-08 289,62 1000,00
6. VYTAUTAS VIGELIS Neprivaloma skelbti 2014-12-08 1448,10 5000,00
7. JOLANTA OLECHNOVIČ Neprivaloma skelbti 2014-12-09 289,62 1000,00
8. JUZEFAS UZIALA Neprivaloma skelbti 2014-12-09 868,86 3000,00
9. POVILAS ČAPSKAS Neprivaloma skelbti 2014-12-12 289,62 1000,00
10. SIGITAS BABRAUSKAS Neprivaloma skelbti 2014-12-15 289,62 1000,00
11. DANUTĖ VIGELIENĖ Neprivaloma skelbti 2014-12-15 1332,25 4600,00
12. JANINA VITKEVIČ Neprivaloma skelbti 2014-12-15 868,86 3000,00
13. Darbo partija Neprivaloma skelbti 2014-12-15 1448,10 5000,00
14. RINA RIMAŠ Neprivaloma skelbti 2014-12-16 753,01 2600,00
15. PETRAS SLABADA Neprivaloma skelbti 2014-12-16 579,24 2000,00
16. VINCAS JUSYS Neprivaloma skelbti 2014-12-16 868,86 3000,00
17. RAJA KRUPENINA Neprivaloma skelbti 2014-12-17 579,24 2000,00
18. RAMŪNAS SABALIAUSKAS Neprivaloma skelbti 2014-12-31 57,92 200,00
19. Darbo partija Neprivaloma skelbti 2015-01-16 1448,10 5000,00
20. KONSTANTAS RAMELIS Neprivaloma skelbti 2015-02-13 1440,00 4972,03
21. ARTUR KOVALIOV Neprivaloma skelbti 2015-02-13 145,00 500,66
22. DARIUS VELIČKA Neprivaloma skelbti 2015-02-18 450,00 1553,76
23. Robertas Kulikauskas Neprivaloma skelbti 2015-02-23 468,86 1618,88
24. Robertas Kulikauskas Neprivaloma skelbti 2015-02-23 400,00 1381,12
25. VLADISLAV KURILO Neprivaloma skelbti 2015-02-27 289,62 1000,00
26. DARIUS VELIČKA Neprivaloma skelbti 2015-02-27 419,00 1446,72
27. AURIMAS BALIUKONIS Neprivaloma skelbti 2015-03-06 600,00 2071,68
28. NADEŽDA SPIRIDONOVIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-03-06 600,00 2071,68
29. Darbo partija Neprivaloma skelbti 2015-03-06 1000,00 3452,80
30. JOLANTA RAZMIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-03-06 600,00 2071,68
31. JOLANTA OLECHNOVIČ Neprivaloma skelbti 2015-03-09 300,00 1035,84
32. Darbo partija Neprivaloma skelbti 2015-03-10 2000,00 6905,60
33. IEVA VELIČKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-03-12 180,00 621,50
Iš viso: 24698,48 85278,95  
fizinių asmenų: 9288,80 32072,38  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 7725,08 26673,17  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 3000,00 10358,40  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 4684,60 16175,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 24698,48 85278,95  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Danutė Vigelienė Neprivaloma skelbti 2014-12-08 1448,10 5000,00 grąžinta aukotojui
2014-12-12
2. Janina Vitkevič Neprivaloma skelbti 2014-12-09 868,86 3000,00 grąžinta aukotojui
2014-12-12
3. Irina Golovackaja Neprivaloma skelbti 2014-12-17 521,32 1800,00 grąžinta aukotojui
2014-12-28
4. Grigorijus Andrejus Avinas Neprivaloma skelbti 2014-12-18 753,01 2600,00 grąžinta aukotojui
2014-12-28
5. Vincas Jusys Neprivaloma skelbti 2014-12-30 289,62 1000,00 grąžinta aukotojui
2015-01-11
6. Paulius Vilimas Neprivaloma skelbti 2015-02-27 290,00 1001,31 grąžinta aukotojui
2015-03-09
Iš viso: 4170,91 14401,31  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 4170,91 14401,31  
fizinių asmenų: 4170,91 14401,31  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas